Overnattingsstatistikk Sørlandet 2020

Antall overnattinger i Norge gikk ned 33% i 2020. Agder var fylket i Norge som kom best ut av koronaåret 2020 med en nedgang i gjestedøgn på 5%.

Her er oversikten over kommersielle overnattinger på Sørlandet i koronaåret 2020 sammenlignet med 2019.

Samlede kommersielle overnattinger Sørlandet:

2019: 1 820 473
2020: 1 727 872
5% nedgang

Camping og hyttegrender:

2019: 908 498
2020: 904 178
o,5% nedgang

Hotellovernattinger:

2019: 911 975
2020: 823 694
10% nedgang

Campingnæringen på Sørlandet, som i resten av Norge ble reddet av en veldig god sommer. Hotellene hadde også en god sommer men det var ikke nok til å stoppe nedgangen da resten av året og forretningsmarkedet ble veldig redusert grunnet koronarestriksjoner.

I 2019 stod internasjonale gjestedøgn for 18% av overnattingene på Sørlandet. i 2020 falt andelen utenlandske gjester til 7%. En 60% nedgang noe som tilsvarer nesten 200.000 overnattinger.

Tallene er hentet fra ssb.no og statistikknett.no.

Les mer om sommersesongen 2020 på Sørlandet.

Overnattinger Norge 2020

Innovasjon Norge har analysert tallene for hele Norge:
Samlet for året 2020 var det 23, 7 millioner kommersielle gjestedøgn, som er en nedgang på 33 prosent. Antall norske går tilbake med 17 prosent, og utenlandske 69 prosent. Hotellene er hardest rammet, med en nedgang på 41 prosent. Deretter kommer hyttegrend og vandrerhjem som har en nedgang på 24 prosent. Overnattinger ved campingplasser ligger kun syv prosent under 2019, og henger sammen med den gode veksten de hadde av norske gjestedøgn gjennom sommersesongen.

Vintersesongen startet bra, og gjestedøgnstatstikken for februar 2020 er den siste i rekken av god vekst for norsk reiseliv. Det er store regionale forskjeller. I sommersesongen kom Agder best ut av det, og er det fylke som kommer best ut av det med en nedgang på fem prosent. Det er fylker som tradisjonelt har mange utenlandske feriereisende og er store på forretningsmarkedet, som er hardes rammet. Svalbard har størst prosentvis tilbakegang på 60 prosent. Tilbakegangen tilsvarer 100 000 færre gjestedøgn. Størst tilbakegang har Oslo med 3,3 millioner færre gjestedøgn i 2020. Deretter kommer Vestland og Viken som begge har 2 millioner færre gjestedøgn.

Overnattinger Norge 2020
Overnattinger Norge 2020. Kilde SSB / Innovasjon Norge.