Overnattingsstatistikk for Sørlandet juli 2023

Overnattingsstatistikken for juli er klar, og den viser at vi endte på totalt 622 263 kommersielle overnattinger på Sørlandet; en nedgang på -3 % fra rekordåret 2022, men allikevel en stor økning på +5 % fra 2019, noe som utgjør 27 000 gjestedøgn. Selv om det fremdeles helt klart er det norske markedet som står for volumet i Agder, så er det spennende å se at det også denne måneden er en stor økning i utenlandske gjestedøgn. De utenlandske gjestedøgn økte med +20 % fra samme måned i fjor.
Illustrasjonsbilde overnatting Stockphoto: Canva

I Agder hadde vi totalt 622 263 overnattinger i juli 2023.

Fordeling norske og utenlandske gjester

Norske gjester: 500 693 (-7%)
Utlandet i alt: 121 570 (+20%)

Gjestedøgn fra våre prioriterte markeder:
Danmark: 12 439 (+53 %)
Tyskland: 49 183 (+20 %)
Nederland: 26 539 (+3 %)
Storbritannia: 1 437 (-33 %)
Det er også interessant å se at Belgia er inne med 5 525 gjestedøgn (4.plass nasjonaliteter) – en endring på hele 117 % fra juli i fjor.

Overnattinger
42 Agder 2019M07 2020M07 2021M07 2022M07 2023M07
Hotell og lignende overnattingsbedrifter
Danmark 2 487 3 860 537 2 184 3 970
Nederland 1 759 224 130 2 816 3 726
Storbritannia 981 441 888 1 549 771
Tyskland 3 740 609 497 3 188 5 402
Belgia 596 64 53 452 3 422
Campingplasser, hyttegrender og vandrehjem
Danmark 5 747 6 988 1 873 5 920 8 469
Nederland 14 729 2 182 1 367 22 989 22 813
Storbritannia 468 62 42 595 666
Tyskland 39 334 5 817 8 100 37 857 43 781
Belgia 1 764 175 220 2 093 2 103

Gjestedøgn fordelt på innkvarteringstype:
Campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem: 400 166 (-6 %)
Hotell og liknende overnattingsbedrifter: 222 097 (+5 %)
Det er utenlandske gjester som står for økningen på hotellene med +49 %, noe som utgjør 9 658 gjestedøgn. Norske gjestedøgn på hotellene er uendret.

Overnattinger
42 Agder 2019M07 2020M07 2021M07 2022M07 2023M07
Hotell og lignende overnattingsbedrifter
I alt 206 412 258 238 224 975 211 586 222 097
Utlandet i alt 22 211 9 487 6 074 19 741 29 399
Norge 184 201 248 750 218 901 191 845 192 698
Campingplasser, hyttegrender og vandrehjem
I alt 388 802 422 117 459 889 427 119 400 166
Utlandet i alt 72 197 28 436 14 502 81 484 92 171
Norge 316 605 393 681 445 387 345 635 307 995

Kilde: SSB