Oppsummering spørreundersøkelse USUS-partnere august 2020

USUS har gjennomført en spørreundersøkelse på hvordan status for sommeren 2020 er per 15. august 2020. Svarprosenten er på ca. 48 %.  Ikke alle disse har svart på alle spørsmålene.

Størrelse på bedrifter som har svart

 • 1-2 årsverk: 36 %
 • 3-5 årsverk: 25%
 • 5-15 årsverk: 9%
 • 16-25 årsverk: 10%
 • Over 25 årsverk: 19%

Type virksomheter som har svart

 • Overnatting: 33 %
 • Opplevelser: 42 %
 • Servering: 9%
 • Transport: 4%
 • Annet: 10 %

Omsetning mai

For mai måned ser over 65 % av bedriftene en omsetningsnedgang, hvorav

 • 9 % har 100 % omsetningssvikt i mai
 • 18 % har mer enn 50 % svikt i omsetningen sammenlignet med 2019
 • 21 % har 50 % eller mindre omsetningssvikt i mai sammenlignet med 2019
 • 11 % har økt omsetningen i mai 2020 sammenlignet med 2019, hvorav alle disse oppgir fra 5-50 % økning.

Omsetning juni

For juni er situasjonen noe bedre, 37 % har økt omsetningen mens 59 % har gått ned sammenlignet med 2019.

Av de som har hatt omsetningssvikt sammenlignet med 2019:

 • 48 % har hatt mindre enn 50 % omsetningssvikt
 • 29 % har hatt mer enn 50 % omsetningssvikt
 • 3 % har hatt 100 % omsetningssvikt.

Blant de som har økt sin omsetning sammenlignet med 2019:

 • 9 % har hatt mer enn 5 % økning
 • 13 % har hatt mer enn 10 % økning
 • 36 % har hatt mer enn 20 % økning
 • 13 % har hatt mer enn 50 % økning sammenlignet med 2019.

Omsetning juli

Juli ser ut til å være den beste måneden for våre partnere, men det overraskende er at dette også varierer, og vi har partnere som også i juli har hatt en nedgang i omsetningen sammenlignet med 2019. 70 % har hatt en oppgang, 24 % har hatt en nedgang og 6% har hatt likt med fjoråret.

Av de som oppgir økning sammenlignet med 2019:

 • 53 % har hatt under 50 % økning
 • 47 % har hatt mer enn 50 % økning – hvorav 46% av disse har hatt 100% eller mer økning mot fjoråret

Av de som har hatt omsetningssvikt sammenlignet med 2019:

 • 64 % har gått ned mindre enn 50 %
 • 36 % har gått ned mer enn 50 % sammenlignet med 2019

Omsetning august (tom 15.aug)

Spørreundersøkelsen viser også at situasjonen frem til 15 august har vært tålig bra; her oppgir 51 % at de har økning sammenlignet med fjoråret, mens 35 % har hatt en nedgang. 14% er likt som i fjor.

Her er fordelingen ganske jevn blant de som har opplevd økning sammenlignet med 2019:

 • 36 % har mer enn 50 % økning
 • 64 har mindre enn 50% økning

Av de som har opplevd nedgang sammenlignet med 2019:

 • 47% har mer enn 50 % nedgang
 • 53% har mindre enn 50% nedgang

Hvordan ser høsten ut

Situasjonen ut august

 • 29 % har fra 25 til 100 % mindre bookinger enn for 2019
 • 20 % har opptil 25 % mindre bookinger
 • 15 % omtrent som i fjor.

September

 • 42 % sier at de har fra 25-100 % bookingfall sammenlignet med 2019.

Resten av høsten er også svært usikker. Det er bookingfall blant samtlige, kun 1 respondent har flere bookinger nå enn på samme tid i fjor.

Status permitteringer og fare for konkurs

Vi ser at en stor andel har hatt bra aktivitet i sommer og dermed har ansatte tilbake på jobb, men

 • 9 % av bedriftene har fortsatt permitterte ansatte, og 9 % av de som ikke har det planlegger permitteringer innen kort tid.
 • Av de som har permitterte oppgir:
  50 % av disse at de har 75% eller en enda større del av de ansatte permittert
  25 % har halve arbeidsstokken permittert
  25 % har ¼ del av arbeidsstokken permittert
 • Av de som har permitterte nå sier 25 % at de planlegger flere permitteringer

Ingen av våre partnere som har svart på undersøkelsen står per d.d. i umiddelbar fare for konkurs, men 9 % oppgir at de er svært usikre på om de kommer til å klare seg.