Bli med i Visit Sørlandet

Visit Sørlandet Utvikling har i dag over 140 partnere. Disse er representert gjennom hele verdikjeden og geografien i reiseliv-, kultur- og opplevelsesnæringen i landsdelen. Bedriftene har satt spennende mål for videre utvikling, og nye partnere inviteres til å være med på reisen.
Speed-date mellom USUS partnere
 • Hvorfor bli partner i Visit Sørlandet
  Nettverk og møteplasser
  Ta del i nettverket og fellesskapet med over 140 partnerbedrifter som utgjør Visit Sørlandet. Vi arrangerer en rekke møtepunkter gjennom året, blant annet Vinterkonferansen og Techpoint.

  Kompetanse og rådgivning
  Som innovasjons- og utviklingspartner besitter Visit Sørlandet utvikling kompetanse innen analog og digital markedsføring, forretningsutvikling og prosjektledelse. Vi samarbeider også med en rekke ledende miljøer innen forskning, digitalisering og tjenestedesign.

  Forsknings- og innovasjonsprosjekter
  Som partner i Visit Sørlandet får du mulighet til å delta på spennende og nyttige utviklingsorienterte prosjekter. Få tilgang til innsikt og læring fra tidligere prosjekter og bidra til å påvirke utviklingen av Sørlandet som destinasjon.

  Synlighet og markedsføring
  Daglig inspirerer vi reiselystne på både analoge og digitale flater gjennom våre merkevarer, inkludert Visit Sørlandet. Vi markedsfører Sørlandet som reiselivsdestinasjon og tilbyr markedsføringstjenester for våre partnerbedrifter.
 • Hvem kan bli med?
  Visit Sørlandet er en næringsklynge for bedrifter innen reiseliv, opplevelse og kulturnæring på Sørlandet.
 • Hva koster det?
  Bedriften betaler en årlig partneravgift, avhengig av bedriftens størrelse:
  kr 6 000 + mva (enkeltpersonsforetak og lignende, 1-2 årsverk)
  kr 12 000 + mva per år (3-5 årsverk)
  kr 17 000 + mva per år (6-15 årsverk)
  kr 28 000 + mva per år (16-25 årsverk )
  kr. 40 000,- + mva per år (26 årsverk eller mer)
 • Egeninnsats
  Visit Sørlandet utvikling er først og fremst et nettverk for bedriftene. Vi har ikke lenger et krav om et visst antall timer egeninnsats, men for å få best mulig utbytte av partnerskapet er det viktig å engasjere seg i de aktiviteter og prosjekt som pågår i klyngen, samt å være aktiv deltaker på konferanser og workshops m.m.
 • Hvordan melde deg inn
  Du melder deg formelt inn ved å sende inn et elektronisk innmeldingsskjema. Du vil motta en bekreftelse så snart prosjektledelsen har kontrollert innmeldingen din.

  Etter innmelding vil vi avtale et kartleggingsmøte med deg, der vi blir bedre kjent og sammen ser på hvilke behov og utfordringer din bedrift har som Visit Sørlandet utvikling kan bistå med. Inkludert i dette er også en digital kartlegging av hvordan bedriften framstår på nett.

Kontakt konst. daglig leder: