Nytt prosjekt: SKMU vil gjøre kulturvirksomheter synligere digitalt

Sørlandets Kunstmuseum (SKMU), ved Reidar Fuglestad, har invitert kunst- og kulturinstitusjoner til å delta i et felles digitaliseringsprosjekt. Kick-off for prosjektet på Vinterkonferansen i USUS.

Formål

Formålet er å utforske hvordan nye digitale teknologier kan tas i bruk, og gjøre oss mer synlige og tilgjengelige på digitale flater, opplyser Reidar Fuglestad (bildet øverst), administrerende direktør ved Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) i Kristiansand.

SKMU er selvsagt USUS-partner.

Workshopen på Vinterkonferansens dag 2 er bare for kunst- og kulturaktører som er invitert inn i digitaliseringsprosjektet av SKMU.

Publikumsopplevelser og betalingssystemer

Den største jobben til Fuglestad nå er å planlegge Kunstsiloen, en av fremtidens store attraksjoner i Kristiansand. Fuglestad har ambisjoner om å trekke 150.000 gjester årlig på det nye museet.

Men SKMU-direktøren vil også samarbeide med andre om digitalisering av kunst- og kulturinstitusjoner. Fuglestad utdyper hensikten med prosjektet:

Prosjektet vil adressere digitalisering bredt, både konkret rettet mot den enkelte institusjons behov, men også hvordan vi kan synliggjøre og utnytte et felles regionalt kunst- og kulturlandskap.

Følgende konkrete områder kan være aktuelle for digitalisering i prosjektet:

  • Samlinger og arkiv
  • Publikumsopplevelser
  • Salgs- og betalingssystemer
  • Formidling og kommunikasjon
  • Analyse og publikumskunnskap

Kick-off på USUS Vinterkonferanse

Kirsti Mathiesen Hjemdahl, forskningsansvarlig i USUS, skal inn som prosjektleder i digitaliseringsprosjektet for kunst- og kulturinstitusjoner. Digitalrådgiverne Bodil Tveitan og Simen Lian i USUS skal også være med.

Kick-off for prosjektet skal være på Vinterkonferansen i USUS 22.-23. januar på Strand Hotel Fevik i Grimstad. Du rekker ennå å melde deg på Vinterkonferansen i USUS 2018 – sjekk program og påmelding.

På Vinterkonferansens dag 2, 23. januar, blir det en oppstartsworkshop, som altså bare er for de aktørene/bedriftene som er invitert med inn i prosjektet av SKMU.

På workshopen blir det en presentasjon av hvordan kunst- og kulturinstitusjoner rundt om i verden har tatt i bruk ny digital teknologi på ulike måter. Bjørn Heinemann fra rådgivningsselskapet inFuture skal presentere og gjennomgå metodikk.

Kartlegging av status

Men Fuglestad understreker at partnerne i prosjektet skal jobbe mye selv også i løpet av workshopen:

Hvordan er digitalisering relevant for oss, og på hvilke felter har vi behov for oppgradering? På hvilke områder vil det være formålstjenlig å samarbeide?

Digitalrådgiverne i USUS skal gjennomføre en kartlegging av status for den enkelte institusjon som deltar. Den skal gi grunnlag for å vurdere prioriteringer og spissing av prosjektet. Kartleggingen skal diskuteres på workshopen, men selve undersøkelsen som skal sendes til deltakerne, blir sendt ut etter konferansen.

På workshopen skal deltakerne også se på hvor det kan søkes om pengestøtte til kostnader som følge av digitalisering.