Felles opprop: Nye restriksjoner rammer nok en gang hardest en allerede presset bransje

Fra fulle hus og stormende jubel den ene dagen, til avbestillinger og avlysninger så langt øyet kan se den neste. Det er hverdagen til reiseliv, kultur og serveringsbransjen akkurat nå. Dette rammer tusenvis av ansatte som allerede har bak seg det som mildt sagt kan omtales som en turbulent og uforutsigbar tid siden mars 2020. I Kristiansand er dette fjerde (!) runde i år for bransjen med tiltak som gir restriksjoner på drift, permitteringer og nedstengning. Sammen med andre næringslivsorganisasjoner i Kristiansand kommer vi med et opprop om alvoret i situasjonen - som også gjelder for resten av regionen vår. 

Felles opprop:

De nye nasjonale restriksjonene rammer nok en gang reiseliv, kultur og serveringsbransjen hardt.
I Kristiansand er dette fjerde gang i 2021 at disse bransjene rammes av restriksjoner som begrenser driften. De nye restriksjonene gir seg utslag i avlysning av alle større arrangement som julebord, avslutninger og møtevirksomhet. I tillegg medfører regel om 1-meters avstand og skjenkestopp midnatt store tap i inntekter, samtidig som driftskostnader opprettholdes. De nye restriksjonene gir umiddelbare negative konsekvenser i form av tap av inntekter og utfordringer oppfølging forpliktelser til ansatte og leverandører.

📌 Umiddelbart behov for lønnsstøtte

Når store inntekter faller bort som følge av avlysninger, har bransjen behov for umiddelbar hjelp til å opprettholde sine forpliktelser på kortsiktige lønnsutgifter til ansatte. Faste ansatte og ekstrahjelper er satt opp på vaktlister for planlagte arrangement og bestillinger. Bedriftene har forpliktelser på avtaler selv om arrangement og bestillinger blir avlyst. Avlysninger og avbestillinger sette både arbeidsgiver og ansatte i en svært vanskelig situasjon. Ekstrahjelper opplever at forespeilet arbeide i desember nå ikke blir noe av, og flere kan komme i en situasjon hvor de ikke har jobbet lenge nok til å opptjene seg rett til dagpenger. For mange arbeidsgivere er omsetningen i desember avgjørende for driften i januar og februar. Store tap i omsetning i desember stiller arbeidsgiver i en utfordrende situasjon når lønn skal utbetales i januar.

📌 Dyktige fagfolk er avgjørende for reiseliv, kultur og serveringsbransjen i Kristiansand

Gjennom pandemien har man opplevd en flukt av kompetanse fra bransjene. Man frykter nå at denne nye runden med avlysninger og begrensninger bidrar til en ekstra forsterkning av dette: dyktige fagfolk ser seg nødt til å forlate bransjen til fordel for mer stabile arbeidsforhold. Dette er alvorlig for byen.

📌 Arbeidsgiverperioden ved permitteringer må reduseres

Regjeringen må komme med tiltak som letter byrden for arbeidsgiver ved permittering og koronarelatert sykefravær og karantenefravær. Det må også komme tiltaksmidler som tar en større andel av arbeidsgiverperioden ved permitteringer som nå nødvendigvis tvinger seg frem.

📌 Det er forsvarlig å gjennomføre innenfor dagens smittevernregler

Fortvilte næringsdrivende opplever nå en massiv avlysning av arrangement (julebord, juleavslutninger, møter m.m.). Dette gjelder også for arrangement som trygt kan avholdes innenfor gjeldende regler for smittevern.
Kommunen er en stor og viktig kunde for byens næringsliv. Når kommunen nå avlyser sosiale aktiviteter, møter m.m. i stor skala før jul, får dette store konsekvenser for næringslivet. I tillegg gir det uheldige signaleffekter til andre aktører som ønsker å gjennomføre innenfor de reglene som gjelder, men som føler at det er «best å la være». Det er uheldig dersom signaler fra kommunen medfører at man stiller spørsmål til om gjeldende regler for smittevern og øvrige tiltak ikke er tilstrekkelig for gjennomføring.
Vi mener at kommunen kan være tydelige på at det er forsvarlig å gjennomføre arrangement og sosiale møter innenfor dagens smittevernregler. Næringslivet etterspør at politiske ledelse går ut med et tydelig budskap til bedrifter og privatpersoner om at det er trygt å bruke byens restauranter og serveringstilbud innenfor de gjeldende smittevernregler.

📌 Bruk byen – hjelp til å holde byen i gang

Bedrifter og privatpersoner oppfordres til å tenke alternativer før avlysning. Da er man med å bidra til de bransjene og ansatte som nå rammes absolutt hardest av restriksjonene.

Alternativ som bør vurderes er:

  • Kan julebordet gjennomføres i flere runder og med mindre grupper?
  • Hoteller og restauranter har allerede bestilt inn varer i henhold til bestillingene. Dersom man må avlyse, kan man betale for maten og sørge for at den blir gitt til en ideell organisasjon som kan gi det til noen som trenger det? Dette er en løsning feks større firma i Oslo har valgt for å støtte det lokale næringslivet i en tøff tid.
  • Kan man heller gi gavekort på stedet man skulle ha julebord eller juleavslutning, til avdelingene eller ansatte med familier slik at de kan gå ut og spise i mindre gruppe? Gavekort på inntil 5000 kroner kan gis skattefritt.

Synnøve Elisabeth Aabrekk – Visit Sørlandet
Heidi Sørvig – Kvadraturforeningen
Roar Osmundsen – Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
Narve Ellefsen – Kristiansand Hotell- og restauranteierforening
Tomas Holy – NHO Reiseliv Sør Norge