Ny USUS partner: Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet

Fullriggeren, eller skoleskipet Sørlandet som mange kaller henne, er verdens eldste seilende fullrigger. Virksomhetens formål er å bevare skuta for fremtiden. Her forteller leder Knut Arne Gjertsen mer om virksomheten. Velkommen i nettverket!
Fullriggeren Sørlandet

Fortell litt om Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet

Fullriggeren Sørlandet ble sjøsatt i 1927 som et skoleskip og det bringer vi inn i vår moderne tid. Virksomheten er kommersiell med tilskudd fra offentlige og private, og står på to ben; A+ World Academy og «Sommer på Sørlandet».

Sommer på Sørlandet med Fullriggeren

Om sommeren er vi opptatt av at hun er tilgjengelig på Sørlandet og gjør seg fortjent til omtalen som Sørlandets smykke. «Sommer på Sørlandet» er konseptet vi bygger. Vi tilbyr enestående opplevelser for Sørlendingene og tilreisende turister. Ambisjonen er at skuta får en plass i alle Sørlendingers hjerter. Gjennom hyggelige og spennende opplevelser om bord skal vi utvikle en kjærlighet i befolkningen som gir økonomisk grunnlag for å ta vare på henne for fremtidige generasjoner. Opplevelsene i «Sommer på Sørlandet» kan man se på www.fullriggeren.no. Og det kommer mer.

Internasjonale seilinger med skoleungdom

I løpet av skoleåret seiler hun internasjonalt med vår videregående skole. Gjennom datterselskapet A+ World Academy er hovedmålgruppen norske og internasjonale elever på vg2 nivå (2. klasse videregående). Med 60 internasjonale elever og et mannskap på 20 besøker hun 15-20 havner og krysser Atlanteren og Ekvator flere ganger. Det er en dannelsesreise for våre ungdommer som gir et forsprang når de kommer ut i yrkeslivet. Ambisjonen er å utvikle skolen til et enestående utdanningsprogram som gjør elevene til globale borgere og ledere i det 21. århundre. Vi vil skape akademiske prestasjoner hos elevene våre, engasjere dem i et omfattende utdanningsprogram med streng maritim kultur, sammensveiset fellesskap, studier i fremmede land og personlig veiledning som dyrker deres selvinnsikt, motstandsdyktighet, problemløsning, og ledelse langt utover det man får i et mer tradisjonelt skolemiljø.

Hva betyr et partnerskap i USUS/Visit Sørlandet for dere?

Virksomhetens viktigste konkurransefortrinn er enestående opplevelser med et verdigrunnlag som bidrar til å bevare landsdelens kulturhistorie inn i vår moderne tid. USUS har på mange måter ganske like ambisjoner og målgrupper. Det er liten tvil om at det partnerskapet vil virke kompletterende for vår virksomhet og vi antar at “Sommer på Sørlandet” sammen med det tydelige ikonet som selve skuta er, kan bidra til å gi landsdelen og opplevelser på Sørlandet god oppmerksomhet.

Knut Arne Gjertsen
Leder Knut Arne Gjertsen

Som leder av din bedrift – hva tenker du er de største utfordringene vi har på Sørlandet for å få en bærekraftig næring?

Etter å ha bodd på Østlandet i mange år er det lett å se at Sørlandet må bli mye flinkere til å fremme flere av alle de enestående opplevelsene som faktisk ligger her. Været, naturen, lynnet, kystkulturen, vintersport og historien har vi også. Men er vi nok frempå? Roper vi høyt nok? Utnytter vi kraften i samarbeid? Befolkningen vil underholdes, og gjennom en såkalt «Blue Ocean strategi» hvor vi fremmer enestående opplevelser fremfor områder med hard konkurranse kan regionen styrke et omdømme som bærer seg godt over tid.