Ny USUS partner: Kristiansand Havn IKS

Kristiansand Havn er en av landets viktigste havner og innehar en sentral plass i det nasjonale transportnettet. Her forteller markedssjef Mathias Bernander litt mer om virksomheten. Velkommen i nettverket!
Kristiansand Havn Kristiansand Havn

Fortell litt om Kristiansand Havn

Kristiansand havn er en av landets største havner. Og landets nest største fergehavn. I et normalår reiser det over 1 millioner passasjerer over fergeterminalen. Også som cruisehavn er Kristiansand i ferd med å bli en av landets største med et forventet anløp på over 120 cruiseskip i 2022. Men viktigere enn størrelse er det at Kristiansand havn på få år har markert seg som en ledende havn på miljø- og miljøteknologi. Allerede tilbake i 2014 ble det første landstrømsanlegget til Color Line etablert, og siden da har investeringene fortsatt i havna. I 2018 ble Kristiansand havn Norges første havn til å tilby landstrøm til cruiseskip, og kun Hamburg var tidligere ute i Europa.

I 2021 ble ny strategiplan vedtatt med visjon om å bli Norges mest moderne havn. I samme strategiplanen ble det vedtatt at havna skal jobbe tettere med regionens næringsliv for å løfte viktigste strategiske satsinger. Innenfor passasjertransporten blir derfor et medlemskap i USUS/Visit Sørlandet et viktig grep for å nå målene.

Hva betyr et partnerskap i USUS/Visit Sørlandet for dere?

Det betyr at vi får et godt utgangspunkt for å samarbeide med reiselivsnæringen om å tiltrekke oss flere turister til vår landsdel. Og med vår miljøprofil er vi sikker på at sjøveien vil være et godt alternativ for valg av transportmiddel i årene fremover. Vi håper at partnerskapet med USUS/Visit Sørlandet kan styrke merkevaren Sørlandet ute i verden, og at vi som havna kan styrke oss og gi turistene en best mulig velkomst til vår flotte landsdel.

Mathias Bernander
Mathias Bernander. Foto: Mona Hauglid

Hva tenker du er de største utfordringene vi har på Sørlandet for å få en bærekraftig næring?

Vi må få ned utslippene på transporten. Her spiller havna en nøkkelrolle, og vi må sørge for å tilby næringen vår nullutslippsløsninger. Får vi til det er jeg sikker på at vår landsdel kan bli en av de mest bærekraftige destinasjonene i verden.