Ny støtteordning for Kystkultur på trappene

I 2023 lyser fylkeskommunen ut midler til utvikling av opplevelsesprodukter som løfter frem Agders kystkultur. Prosjektstøtteordningen har en tidsramme på 5 år og et samlet budsjett på inntil 15 millioner koner.
Ny-Hellesund. Screenshot Media Service AS©Visit Sørlandet. Ny-Hellesund. Screenshot Media Service AS©Visit Sørlandet.

Prosjektstøtteordningen retter seg mot aktører som ønsker å utvikle, videreutvikle eller på annen måte støtte opp under konkrete reiselivsprodukter som tar i bruk eller tilgjengeliggjør kystens kulturminner, kulturmiljø og landskap. Fylkeskommunen håper på søknader fra både kommuner, foreninger, stiftelser, samt private virksomheter og andre organisasjoner. Gjennom ordningen ønsker fylkeskommunen å legge til rette for et samarbeid mellom kommuner, fylkeskommunen, frivilligheten og privat sektor. Målet er bred verdiskapning og en langsiktig og bærekraftig utvikling av regionen som er godt forankret i lokalsamfunnene.

Prosjektene kan blant annet være arbeid med historiske båtruter, utvikling av opplevelseskonsepter knyttet til kulturmiljø, kulturarv og bærekraftig transport, aktiviteter som formidler tradisjonshåndverk eller relevante forprosjekter eller mulighetsstudier.

Les mer om ordningen på Agder fylkeskommune sine sider.
Mer detaljer om søknadsfrist og retningslinjer kommer des/jan.