Ny partner: Taxi Sør

Taxi Sør ble stiftet i 1994 og har i dag nærmere 55 løyvehavere og 120 biler fordelt over hele Agder. Det kjøres omtrent 350.000-400.000 turer i året. Fra september 2022 er Taxi Sør en del av Oslo Taxi-konsernet. Her forteller salgssjef Rikke Flo mer om virksomheten.
Bilde av Taxi Sørs ulike biler. Foto: Taxi Sør

Fortell litt om bedriften

Rikke Flo - salgssjef Taxi Sør
Salgssjef Rikke Flo, Taxi Sør

Taxi sør AL ble stiftet i 1994 av fem løyvehavere. Dette ble raskt utvidet med nye løyvehavere. Ved årsskiftet 1998-1999 ble Taxi sør AS stiftet i sin nåværende form. Vi har i dag rundt 55 løyvehavere og 100 biler fordelt over hele Agder. Vi kjører omtrent 350.000-400.000 turer i året, rundt i distriktet, men også langdistanser. Fra september 2022 ble Taxi sør en del av Oslo Taxi- konsernet.

Vi leverer tjenester innenfor persontransport, maxitaxi, limousine service, spesialtransport og pakketransport. Vi kan skreddersy et opplegg som passer for deg eller din bedrift.

Vi har biler på de fleste holdeplasser i Kvadraturen og eller i områdene rundt Kristiansand, Søgne, Songdalen, Evje, Bygland, Valle/Bykle, Marnardal/Audnedal, Hægebostad, Åseral, Lillesand og Tvedestrand.

I Taxi Sør er vi stolte over å levere pålitelig, sikker og behagelig transport til hele Sørlandet. Vi har mange års erfaring og solid kompetanse på å transportere våre passasjerer dit de trenger, når de trenger og til riktig tid. Våre sjåfører har god erfaring i å jobbe med mennesker. Vi jobber med mennesker – for mennesker. Taxi Sør er alltid nær deg når du trenger en drosje. Du bestiller oss via Taxifix-appen eller på telefon 3802800/ 02322.

Rikke Flo begynte i nyopprettet stilling hos Taxi Sør i januar 2023. Rikke har tidligere vært hos Dyreparken Overnatting og Fædrelandsvennen. Brenner for digitalisering, sosialt ansvar og bærekraft. Elsker nye utfordringer og er klar for å bli med på reisen til Taxi Sør.

Hva betyr partnerskap i Visit Sørlandet for din bedrift?

Samarbeidet med Visit Sørlandet betyr muligheten til å utvikle oss som bedrift, i form av nettverk, faglig påfyll og for å utvikle oss sammen med bedriftene her på Sørlandet. Her er Visit Sørlandet en utrolig viktig aktør, med alt arbeidet de legger ned for å få Sørlandet på kartet som et attraktivt reisemål hele året. Vi syns det er veldig viktig å være med på dette, for å synlige gjøre oss som bedrift, for å øke vår tilstedeværelse og posisjonering på Sørlandet, da dette er vårt viktigste marked. Vi gleder oss til å utveksle erfaring og bli kjent med mange nye aktører.

Hva tenker du er de største utfordringene vi har på Sørlandet for å få en bærekraftig næring?

Biler i Taxi Sør
Foto: Taxi Sør

For å fortsette å bli en bærekraftig næring mener vi at vi må holde fokus på å styrke lokalsamfunnet, dette kan vi gjøre gjennom å bli en helårsdestinasjon som aktivt jobber med nye tilbud og sosiale tilrettelegginger. Dette må vi kombinere for både lokalbefolkningen og gjestene som kommer til Sørlandet. Dette vil skape nye arbeidsplasser. Vi ønsker å bidra til dette med å være tilgjengelige hver dag, hele uka som er miljøsertifisert bedrift. Her ønsker vi også på sikt å bli en nullutslippsbedrift, men for å få til dette, må det legges til rette for sentrale ladestasjoner i bykjernen.