Norwegian Digital Travel Conference satser enda høyere og blir Techpoint Travel

Den nasjonale reiselivskonferansen Norwegian Digital Travel Conference og suksessen Sørveiv Tech etablerer nå en helt ny konferanse og et nytt partnerskap - og blir Techpoint. 
Techpoint Travel

22.-23. september arrangeres Techpoint 2021 i Kilden Teater og Konserthus i Kristiansand.

Sammen blir vi smartere

Etter åtte år som DEN konferansen reiselivsbransjen i Norge har deltatt på for å holde seg oppdatert på teknologi og digital kommunikasjon, er det nå utrolig spennende å ønske velkommen til en helt ny konferanse og et helt nytt partnerskap. Med Techpoint tar vi på alvor at næringslivet – uavhengig av bransje – påvirkes av de samme globale teknologitrendene, at innovasjon ofte skjer på tvers av bransjer, og at de beste ideene ofte kommer fra andre næringer enn sin egen. 


Vi tror bredden i årets konferanse gir nye muligheter for innovasjon og spennende partnerskap, og vi oppfordrer alle til å delta på hele konferansen, sier daglig leder i USUS Synnøve Elisabeth Aabrekk.  

Teknologi, bærekraft og mennesket – og hvordan reiselivet jobber med dette for å ruste seg for fremtiden

Disse tre stikkordene er overordnede temaer for konferansen i sin helhet, og dag 2, på Techpoint Travel, vil du få nye tanker om hvordan en av Norges viktigste næringer jobber med disse. Under og etter pandemien har folks reisevaner endret seg, ny teknologi har kommet til, andre teknologier har blitt enda viktigere. Hvordan bruker vi teknologi for å skape et bedre og mer bærekraftig reiseliv på andre siden av krisen? 

Programmet på Techpoint Travel settes fortsatt sammen av USUS i samarbeid med Visit Norway og NHO Reiseliv. USUS er næringsklyngen for kultur-, opplevelses-, og reiselivsbedriftene på Sørlandet. 

Hårete ambisjoner 

Techpoint er nå den raskest voksende tech- og næringslivskonferansen i Norge og skal være den foretrukne møteplassen og konferansen med fokus på det teknologiske skiftet, digital transformasjon og bærekraftig verdiskapning. Techpoint skal bidra til at næringslivet styrker sin konkurransekraft og skaper nye, lønnsomme og bærekraftige arbeidsplasser. Konferansen skal også sette søkelyset på hvordan teknologi kan bidra til å skape et bedre og varmere samfunn.

Techpoint samler ledere og ansatte fra alle bransjer med mål om å kople det etablerte med det nye, idéene med kapitalen og praktiske erfaringer med vitenskapen. Techpoint skal bidra til å kople gründer og vekstselskaper med det etablerte næringslivet, kapitalmiljøene og hele økosystemet for entreprenørskap og innovasjon.

Techpoint 2021 vil ha fokus på hvordan norsk næringsliv skal komme seg ut av krisen og inn i en digital, global og grønnere fremtid:

  • Er forutsetningene for å oppnå suksess i næringslivet er endret? 
  • Er norske bedrifter flinke nok til å ta i bruk ny teknologi og nye digitale forretningsmodeller?
  • Fremtidens digitale arbeidsliv.

Ved å slå sammen og styrke eksisterende konferanser i Kristiansand er vi med på å sette Kristiansand og Sørlandet enda mer på kartet. Noe som sammenfaller godt med USUS sitt hovedformål – å trekke flere besøkende til regionen. Ambisjonene for samarbeidet er store og langsiktige og helt i tråd med vår visjon – sammen skaper vi opplevelser i verdensklasse, forteller daglig leder i USUS Synnøve Elisabeth Aabrekk.

 

Besøk nettsidene til den nye konferansen her, og har du spørsmål om den nye konferansen kontakt: 

Synnøve Elisabeth Aabrekk, daglig leder USUS/Visit Sørlandet
t. 416 22 807
m. synnove@usus.no

Frode Ugland, leder, kommunikasjon og merkevare/CMO, Egde Consulting AS og daglig leder – Techpoint
t. 
480 32 280
m. frode.ugland@egde.no