Møtebyen Kristiansand på ICCA Scandinavian Chapter samling

25.-26. april var Møtebyen Kristiansand på ICCA-samling i Reykjavik. Her deler vi erfaringer på hvordan kan vi samarbeide for å få flere og bedre kongresser til Norden generelt.
ICCA-samling Reykjavik april-22

ICCA er en organisasjon de byene som satser på flere kongresser er medlem i. Her er både destinasjonsselskaper med, samt PCO’er (Personal Conference Organizer) og ledere av ulike faglige foreninger og universiteter. Her bygger vi et nettverk mellom landene, og med andre Nordisk Forbunds styremedlemmer, aktører og ICCA medlemmer.  Her diskuterer vi felles mål, felles utfordringer og hindringer. Her deler vi erfaringer på hvordan kan vi samarbeide for å få mer og bedre kongresser til Norden generelt.

Oppgavene til de ulike aktørene i ICCA:

  • Convention Bureaus (CVB) –alle større byer som har gode møtefasiliteter og som fokuserer på å få internasjonale konferanser har en –vi hjelper deg å vinne konferansen.
  • Professional Conference Organisers(PCO) –de bistår med å organisere de praktiske elementene i konferansen.
  • Fagmiljø – Hvilke kongresser kan de påvirke til å gjennomføres i sin region? Og hvorfor skal de gjøre dette?

Her tar Møtebyen med seg masse nyttig kunnskap og lærdom til å gjøre en enda bedre jobb for regionen!