Møtebyen Kristiansand godt i gang

Møtebyen Kristiansand startet opp 1. mars 2019, og er et unikt samarbeid mellom aktører innen næringsliv, idrett, kultur og andre sterke fagmiljøer. Formålet med satsingen er å være en aktiv bidragsyter og profesjonell tilrettelegger for akademia, privat og offentlig næring samt kulturliv med å tiltrekke og gjennomføre flere og større arrangementer i Kristiansandsregionen. Her er en liten status på arbeidet så langt.
USUS deltok på IMEX i Frankfurt i mai.

Erfaringsutveksling med andre destinasjoner

Møtebyen Kristiansand startet med å møte andre destinasjoner i Norge som har lang erfaring med denne type arbeid. Vi har prøvd å samle de beste ideene og jobbe ut fra disse, med en tilpassing til vår egen flotte region.

Deltakelse på IMEX-messen i Frankfurt

Møtebyen Kristiansand var i mai representert på årets IMEX-messe i Frankfurt, hvor vi fikk testet markedsføring mot nasjonale og internasjonale innkjøpere. IMEX-messen er en av de største møteplassene for den globale møteindustrien. Det var en bra erfaring å ta med seg videre, og vi fikk et meget godt inntrykk av hvilke materiell og informasjon som er viktig å produsere. I tillegg kom det fram at det er en trend at store internasjonale organisasjoner heller vil prioritere de såkalte nummer-to-byene til sine arrangementer fremfor hovedstedene og de store byene. Dette vil gi Kristiansand nye muligheter for å nå opp i konkurransen.

Oppbygging av destinasjonskartotek

På bakgrunn av blant annet dette har vi startet med å bygge opp et “destinasjons-kartotek” med profesjonelle videoer av de ulike produktene byen har å by på, samt hvilke opplevelser man kan få med seg på veien. Ut fra dette video-kartoteket kan man bygge unike “visningsvideoer” ut fra type arrangement man ønsker å gi tilbud på eller får forespørsel om.

Samlet salgsressursene i Kristiansand

Vi har sartet en gruppe med alle salgsressursene i Kristiansand hos våre medlemmer, hvor vi sammen skal jobbe for å sette Kristiansand på konferansekartet i Norge. I august sparker vi i gang et eget kurs på hvordan vi best mulig jobber med å få flere store arrangementer, og hvordan vi jobber best sammen som region.

Så til høsten 2019 har salgsgruppa felles materiell og felles kursing, og skal delta på ulike felles aktiviteter i Norge, hvor vi alle skal selge Kristiansand. Vi kommer til å fordele oss og sammen jobbe for å få flere forespørsler i fremtiden. Sammen er vi mye sterkere!

Kartlegger de unike fagmiljøene i byen

Vi vet at regionen har et variert og høyt kompetente fagmiljøer innen ulike sektorer, og ulike næringsvirksomheter i verdensklasse. Og Møtebyen Kristiansand kommer til å jobbe videre med å kartlegge de unike fagmiljøer og kompetanse vi besitter i ulike sektorer. For Universitetet, tilsvarende fagmiljø og næringsliv vil tiltrekking og gjennomføring av faglige konferanser ha en stor betydning for fagmiljøets synliggjøring og renommé.

Vi ønsker å fremme og støtte de i Kristiansand som sitter med en ide til arrangement, være seg idrettsarrangement, kulturelle arrangment, en næringsklynge som ønsker å skape en konferanse for å fremme samarbeid og bygge renommé rundt sitt fagområde, festivaler eller andre arrangment.

Vi ønsker å synliggjøre Kristiansand og regionens kompetanse, og således også styrke byens omdømme som en attraktiv sysselsetting- og næringslivsregion.