Møtebyen Kristiansand – en del av arrangementsstrategien til Innovasjon Norge

Regjeringen skrev i sin stortingsmelding «Opplev Norge – unikt og eventyrlig» at «Innovasjon Norge vil, i samarbeid med byene, utvikle en nasjonal arrangementsstrategi for hvordan Norge kan tiltrekke seg internasjonale idretts- og kulturarrangementer som kan gi grunnlag for økt verdiskaping i reiselivsnæringen». Innovasjon Norge har involvert idretten, kultursektoren, reiselivsnæringen og det offentlige for å lage en strategi som vil engasjere og kunne benyttes av alle aktørene, og den nasjonale arrangementsstrategien ble lagt frem under konferansen «Fremtidens arrangement» på Pakkhuset i Oslo 5. desember.
Illustrasjonsbilde av Palmesus festivalen Palmesus Foto: Line-Camilla Engstrøm

Om strategien

En nasjonal arrangementsstrategi skal gi svar på følgende:

  • hvordan systematisere arbeidet rundt det å tiltrekke seg nye arrangement til Norge
  • hvordan videreutvikle og bygge kompetanse rundt eksisterende arrangement
  • hvordan kommunisere våre arrangementer til et nasjonalt og internasjonalt publikum
  • hvordan kan arrangementer bety mer og påvirke flere enn ildsjelene, utøverne og deltakerne i arrangementene

Strategien har som mål å bidra til at Norge og norske aktører får maksimalt igjen for å være vertskap for ulike festivaler, mesterskap og arrangementer i hele landet. Den skal også gjøre Norge og norske aktører mer attraktive som vertskap internasjonalt, i kampen om å tiltrekke seg større internasjonale arrangementer.

Mer om strategien kan du lese her og laste den ned i sin helhet.

Presentasjoner fra konferansen “Fremtidens arrangement”

Leder for Møtebyen Kristiansand, Maria Barstad, var tilstede da den nasjonale arrangementsstrategien ble lagt frem under konferansen «Fremtidens arrangement» i Oslo 5. desember, og presentasjonene fra arrangementet finner du her:

Var egen Ketil Børstein Stenstrud fra Palmesus var også tilstede og fortalte om Kristiansands store suksess Palmesus – en suksesshistorie Sørlendinger kan være skikkelig stolt av!