Møtebyen Kristiansand deltok på NIPA 2023- Idrettens Arendalsuke på Ørlandet

I starten av september deltok Møtebyen Kristiansand, sammen med flere andre kongressbyer og Innovasjon Norge, på Nasjonal Idrettspolitisk Arena i Trøndelag. Dette er idrettens viktigste årlige møteplass, og Møtebyen deltok for første gang.
Bilde fra scenen på konferansen NIPA 2023

Her diskuteres sykt mange spennende temaer rundt idretten i Norge.
Som for eksempel noe som er viktig for vår region og i mitt arbeid: Hvordan jobbe med Internasjonale mesterskap til Norge?
Hvilke samfunnsnyttige gevinster oppnåes ved å arrangere internasjonale mesterskap i Norge?

Vi som samarbeidspartner med Innovasjon Norge, og andre regioner var sammen om budskapet om hvordan vi kan hjelpe idretten med å søke til seg internasjonale arrangement. Skape økonomi både for klubbene og næringslivet. Være koblingen mellom disse.

Her bygger vi relasjoner med arrangører, utveksler erfaringer innenfor arrangementsturisme/sport og kultur, og sammen jobber vi med å lykkes med nye nasjonale og internasjonale arrangement.