Lille Sørlandet i det store Amerika og SXSW

I mars dro vi til SWSX interactive i Austin Texas sammen med 300 000 deltakere fra hele verden. Det er en lang tradisjon at en delegasjon fra Agder reiser over, og i år deltok jeg for første gang. Festivalen består av et mylder av messer, foredrag, sammenkomster og hjelp til nye virksomheter i bransjen. SXSW interactive har fokus på ny teknologi og nye trender innenfor digital kommunikasjon, og festivalen gir også gode muligheter for å vise seg fram for et publikum som er interessert i disse temaene.
Møte med futurist Amy Webb på SXSW Møte med Amy Webb på SXSW 2023

Delegasjon fra Agder

Vi var en veldig god delegasjon som reiste nedover og jeg vil si at Arendal og Kristiansand knyttet tette bånd på turen. Dette er bra som videre samarbeid for Sørlandet. Business Region Kristiansand gjorde en fantastisk jobb med planleggingen og sammensetningen av delegasjonen som reiste. Tusen takk til dem.

Visit Sørlandet i paneldebatt “Meet the Norwegians”

Under festivalen deltok vi i en paneldebatt ledet av Jens Yngve Handell fra Wingboot, der flere fra Agder-delegasjonen fikk presentert noe av det vi jobber med. De andre deltakerne i panelet var Linn Juul-Petersen, næringsrådgiver for Arendal kommune og planlegger av TedXArendal og Arendalsuka, samt Erik Mulder Pettersen som er kirurg.

Viktigheten av samarbeid og kreativitet for små aktører

I paneldebatten snakket vi om den internasjonale kampanjen «Change your view not your partner» som vi har gjort i godt samarbeid med Innovasjon Norge som var initiativtaker til og produsent av kampanjen. Denne fikk mye oppmerksomhet for å være litt annerledes enn tradisjonelle markedsføringskampanjer av destinasjoner!

Ideen
Ideen bak kampanjen er at under pandemien så var det flere søk på parterapi enn på feriereiser. Derfor ble det satt opp en litt annerledes kampanje, der en på en kreativ måte viser hvordan et skifte av omgivelser til Sørlandet kan bidra positivt til parforholdet.

Resultater
Kampanjen ble en stor suksess for oss som liten destinasjon på det internasjonale markedet. Kampanjen oppnådde over 19 millioner visninger (impressions) og nærmere 750 000 klikk/reaksjoner/likes etc. Kampanjen ble også nominert til en prestisjefylt internasjonal pris «The European Excellence Awards» – eller kort fortalt EM i PR. Blant 40 000 andre bidrag på tvers av bransjer ble kampanjen en av fem nominerte i kategorien “Storytelling”.

Avgjørende samarbeid for å nå ut internasjonalt
For en destinasjon som i lang tid i hovedsak har vært markedsført mot Norge og nordmenn har vi vært helt avhengige av drahjelp fra en stor aktør som Innovasjon Norge for å nå ut i et internasjonalt marked og bygge kjennskap. Og for å klare å markere seg der med et relativt lite markedsbudsjett, mener vi at denne måten å lage kampanjer på er bra – å finne de gode historiene som spiller på dagsaktuelle problemstillinger.

Det at aktører som Innovasjon Norge, og forsåvidt også vi i Visit Sørlandet, har spillerom til å løfte fram disse historiene når de byr seg, er utrolig viktig for at vi skal kunne vise fram det mangfoldet som finnes i dette landet – bare da vil vi lykkes med “å skape reiselyst til hele Norge/Sørlandet, hele året”. David må være kreativ for å slå Goliat.

Casefilm – Change the view from Visit Norway on Vimeo.

 

Amy Webb: Tech-trender 2023

Konferansens høydepunkt av faglige foredrag var Amy Webb, hvor hun la frem tech-trender for 2023. Under kan dere se hele foredraget. Hun er ekstremt faglig dyktig og fantastisk foredragsholder. Men kjeder seg ikke ett sekund fordi man er redd man går glipp av noe. Det viktigste jeg tok med meg fra foredraget hennes var: «This year requires focus!». Hvordan skal bedrifter forberede seg i 2023?

Kunstig intelligens burde være en del av enhver business strategi, da det går på tvers av bransje, fra automatisering av arbeid, til digital forvandling, til prosesser i hverdagen for en bedrift og bedrifts Intelligens. Det er vesentlig at ledere og administrerende direktører forstår hva AI er, hva det ikke er, og hvordan strategisk verdi det gir til bedriften.