Konsepttest med deltakere i Art Access

22 november deltok en rekke av deltakerne i USUS ArtAccess på konsepttest ved Sørlandets kunnskapspark.
Konsepttest Art Access

Tre mulige hovedkonsepter

Som et resultat av arbeidet som har blitt gjennomført i prosjektet så langt har det blitt definert tre mulige konsepter det er ønskelig å teste i en startfase. Under samlingen ble følgende konsepter vurdert av samtlige deltakere:
Digitalt kulturkort med og for et ungt publikum
Digitalt berikede kunst- og kulturopplevelser
Digitalisering og tilgjengeliggjøring av sørlandskunst og -kultur.
Under samlingen ble alle deltakere bedt om å vurdere viktigheten av underliggende konsept-elementer knyttet til de ulike konseptene, samt å vurdere de de tre konseptene opp mot hverandre.

Dødt løp

Etter mange tilbakemeldinger på flere titalls konsept-elementer var konklusjonen at de tre presenterte konseptene ble vurdert svært jevnt. Ca 40 deltakere stemte over hvilket konsept det var ønskelig å satse på i prosjektets startfase. Resultatet ble 1/3 av stemmene til hvert av de tre konseptene og en veldig jevn avstemningen.
Samlingen bidro til flere gode diskusjoner, og ikke minst en etablert konsensus av viktigheten av å løfte næringen, spesielt med tanke på digitalisering, uavhengig av hvilket konsept som testet i prosjektets første fase.