Kompetanseheving via Folkeuniversitetet

Endringer, Covid-19, permitteringer og andre utfordringer har stått i kø den siste tiden, og enkelte bransjer er blitt ekstra hardt rammet. Kjenner du deg igjen? Hva trenger du nå? Folkeuniversitetet brenner for å hjelpe, og er godt rustet til å bistå både bedrifter og enkeltpersoner med kompetanseheving. Folkeuniversitetet hjelper med å kartlegge behov og nivå, bygge relasjoner, motivere og gi råd, samt finne best mulig skreddersydde løsninger for deg og dine ansatte.
Logo Folkeuniversitetet

Kompetanseheving parallelt med å utføre daglig arbeid er blitt mer og mer vanlig i yrkeslivet. Folkeuniversitetet tilbyr et bredt spekter av fag- og yrkesopplæring, samt enkelte fag som gir studiepoeng. I tillegg er de størst i landet på språkopplæring og knytter denne undervisningen til det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR).

Hvorfor velge Folkeuniversitetet?

Livslang læring er kanskje ikke et nytt begrep, men det har aldri vært mer aktuelt enn nå, hvor omstillingene skjer nesten over natten. Kompetanseheving er investering i fremtiden.

Folkeuniversitetet har lang erfaring med å levere tilpassede og skreddersydde etter- og videreutdanninger til et mangfold av bransjer. Folkeuniversitetet er også en forhåndsgodkjent tilbyder av Kompetansepluss – en tilskuddsordning som finansierer opplæring for ansatte med lite formell utdanning. Les mer om ordninger her.

Kursene er skreddersydd for å møte deltakernes individuelle behov, og tar utgangspunkt i hver enkelt persons forutsetninger for læring og alle får veiledning underveis i kurset tilpasset sitt nivå. Tilbudene er fleksible i stor grad og kan foregå i arbeidstiden, på kvelden eller i helger alt etter hva som passer oppdragsgiver. Det kan være klasserom-/ gruppeundervisning, virtuell undervisning i sanntid, eller en kombinasjon av disse. Fysisk undervisning kan foregå enten i bedriftens egne lokaler eller i egnede lokaler i nærheten.

Her i Agder har Folkeuniversitetet egne, flotte klasserom på Myrene i Arendal.

Aktuelle områder for USUS’ partnerbedrifter er:

  • språk
  • studiekompetanse
  • yrkesrettede utdanninger og kurs
  • teori til fagbrev
  • fagskole – høyere yrkesfaglig utdanning
  • høyskole- og universitetsstudier
  • mesterutdanning
  • ledelseskurs

Vil du vite mer om hva Folkeuniversitetet kan gjøre for deg og din bedrift? Ta kontakt med bedriftsrådgiver i Agder: Jorunn Haugen, mobil 900 71 201 eller på e-post jorunn.haugen@folkeuniversitetet.no

For å lese mer om hvert enkelt kursområde, besøk www.folkeuniversitetet.no
Du finner mer informasjon om bedriftskursene i denne lenken.