Kompetansegivende lederkurs våren/sommeren 2020

Universitetet i Agder tilbyr i samarbeid med USUS og Kristiansand Dyrepark et kompetansegivende studie som gir totalt 15 studiepoeng neste semester; Motivasjonell ledelse og Lederskap i praksis. Kursene er tilpasset studenter/unge ledere som skal gå inn i sin første lederstilling og/eller andre ansatte som er tidlig i sin praksisutøvelse av lederskapet. Ved gjennomført og bestått eksamen kan kursene innpasses i flere ordinære bachelorprogram, bla. innen Reiselivsledelse, Markedsføring og ledelse samt Økonomi og administrasjon ved UiA, campus Kristiansand.
Illustrasjonsbilde studere

Bakgrunn for studietilbudet

Universitetet i Agder og Kristiansand Dyrepark har utviklet dette unike studietilbudet for sesongledere, mellomledere og ledere, og USUS bidro til å realisere det tilbake i 2016. Dette er grunnen til at vi har kunnet tilby et begrenset antall studieplasser til USUS-partnere til spesialpris frem til nå. Kommende semester er imidlertid siste semester med denne ordningen.

7,5 studiepoeng: Motivasjonell ledelse

Kurset tar opp lederutfordringer og ledelsesformer som serviceledelse, situasjonsbetinget ledelse, verdiledelse og coaching.
Videre gjennomgås teorier og begreper for å håndtere rekruttering, medarbeidersamtaler, kommunikasjon og konflikter, og hvordan ledere må organisere og lede arbeidet for et godt arbeidsmiljø og følge arbeidslivets spilleregler.
Kurset fokuserer videre på hvordan ledere kan tilrettelegge for læring og kompetanseutvikling og medarbeiderdrevne innovasjoner.

Samlinger våren 2020:
1. samling: 17.-18.-19. januar
2. samling: 21.-22.-23. februar
3. samling: 27.-28.-29 mars
Gruppebasert hjemmeeksamen (14 dager)

7,5 studiepoeng: Lederskap i praksis

Kurset bygger på teoretiske modeller og teorier gjennomgått i kurs 1. Videre gir kurset erfaringer i hvordan lederen kan håndtere konflikter og skape effektive og motiverte medarbeidere.
Kurset vil også ta opp hvordan ledere praktisk kan tilrettelegge for læring og kompetanseutvikling og medarbeiderdrevet innovasjon.

Gjennomføring sommeren 2020:
Praksissamling, lederpraksis i avtalt bedrift/virksomhet, veiledning.
Eksamen: To refleksjonsrapporter (40 + 60 %).

Hva koster det?

Dersom du deltar fra en USUS-bedrift må du betale en studieavgift/egenandel på kr. 8.500 for begge kursene tilsammen.
I tillegg kommer semesteravgift (pt. kr. 690) og pensumlitteratur. Den gode prisen forutsetter at kursene tas samlet.
Merk at normalpris for kurs som gir 15 studiepoeng på Universitetet er på hele 26.000 kr, så dette er virkelig et godt tilbud til USUS-partnere.

Hvordan melder jeg meg på?

For å få opptak til UiA og tilgang til eksamen i kursene kreves generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse.
Kontakt Bodil Tveitan via bodil@usus.no, med info om navn, stilling, bedrift og kontaktinfo på den som ønsker å melde seg på studiet.
Påmelding må skje innen 13.november 2019. NB: Maks 10 plasser tilgjengelig til USUS-pris, førstemann til mølla. 

Praktisk info og påmelding USUS – Motivasjonell ledelse 2020 (pdf)

Hva synes tidligere års deltakere om studiet?

Therese Strupstad Hagen, Aust-Agder museum og arkiv:
Jeg synes det var kjempebra. Gode forelesere og godt pensum. Veldig oppgaveorientert, så vi fikk kjenne på kroppen hvordan teamprosessen fungerer. Jeg fikk forståelse av at vi fungerer på forskjellige måter i et team. Det føles lettere som teamleder å utnytte den enkeltes styrker på grunn av dette kurset. Kurset er også en fin måte å bygge nettverk på. Jeg anbefaler det veldig.

Frank Falch, Sørlandets Kunstmuseum (SKMU):
Jeg synes det var veldig givende og interessant. Det var godt lagt opp med en blanding av teori og praktiske oppgaver. Det var et veldig relevant studium. Jeg synes også foreleserne var veldig gode og hadde mye å bidra med. For meg som jobber i en kulturorganisasjon, var det veldig nyttig å få noen knagger og helt konkrete begreper som du kan anvende og reflektere over i det daglige. Du ser bedre hvordan ting fungerer. Du legger merke til sammenhenger du kanskje har ant eksistert; du ser det så mye tydeligere. Dette kurset er absolutt å anbefale. Det er veldig overkommelig i måten det er organisert på, selv om du er i full jobb.

Siri Mathisen, Lindesnes fyr:
Jeg synes det var spennende å være med på. Det var inspirerende og lærerikt. All ny kunnskap man tilegner seg, bruker man videre. Det var veldig mye konkret på kurset. Alt som er konkret kan veldig tilsluttes det man ellers holder på med.