Knallscore på Norwegian Digital Travel Conference

Deltakerne har talt og gir årets konferanse en totalscore på hele 6.0 av totalt 7. Vi ser at vi klarte å sette sammen et godt knippe foredragsholdere i år som jevnt over scorer veldig bra. 19 av 22 foredrag scorer fra 5 og oppover på en skala fra 1 til 7! 
Norwegian Digital Travel Conference 2019 fra scenen

Godt faglig innhold og inspirasjon

Det er utrolig gøy å se at 19 av 22 foredrag scorer fra 5 og oppover på en skala fra 1-7. Det er alltid en utfordring å treffe alle med alt på en så stor konferanse, men tallene sier at det var ingen skivebommer og to foredrag som scoret hele 6.4.

Rammene rundt konferansen leverer

Den proffe settingen rundt konferansen på Q42, spesielt med det tekniske apparatet og scene-riggen får vi veldig mange gode tilbakemeldinger på. Alt går på skinner og det audiovisuelle i hovedsalen gir WOW-følelsen.

Hva kunne vi gjort bedre?

Rammen rundt årets kveldsarrangement på Haubitz Låve var både vi og deltakerne veldig fornøyde med, men vi ble nok litt for ivrige med underholdningen. Bandet Susie & The Spuds var fantastiske, men vi kunne nøyd oss med kortere spilletid og mer tid til å prate med hverandre. Etter en lang konferansedag har folk lyst til å prate med gode kollegaer fra både inn- og utland.
Vi har ellers også fått flere verdifulle tilbakemeldinger på ting som kan gjøres enda bedre, og det tar vi med oss inn i neste års planlegging. Tusen takk til alle dere som tar dere tid til å melde tilbake til oss – det er bare slik vi kan bli enda bedre!

Interessert i neste års konferanse?

Vi er allerede i gang med å tenke på neste års konferanse, men enn så lenge kan du registrere deg på neste års event på Facebook, så kommer vi med mer informasjon der så fort vi har mer å fortelle.

Tilbakeblikk på konferansen 2019

Filmen er produsert av Broadstone.