USUS-klyngen langt framme og klare for økt satsing på kulturturisme

USUS presenterte i dag arbeidet som er lagt ned i klyngen siden oppstart på DOGA sin konferanse "Kultur, reiseliv og lokal utvikling". Vi fortalte om verdier, innsatsområder, resultat, prosjekt og hva vi mener er viktig å jobbe med fremover. OG sist med ikke minst; hvor mye kultur og reiselivsnæringen representerer av økonomiske ringvirkninger på Sørlandet. Og det er ikke lite; tall fra Innovasjon Norge sin turistundersøkelse fra sommeren 2018 viser at besøkende gjester i vår landsdel tilsammen har et forbruk på 5,7 mrd. kr. Dette viser hvor viktig denne næringen er for attraksjonsutviklingen på Sørlandet, for besøk- bosteds- og næringsattraktivitet.

«Globally special and locally united»

Det er ikke tvil om at vi ser en transformasjon i turistindustrien, turistene vil være lokale, attraksjoner er også hverdagsopplevelser, – vi googler oss til lokale hemmeligheter, og vil ikke ha «turistinformasjon» – og vi går fra underholdning til utdanning og det å lære noe nytt. Vi skal være «globally special and locally united”.

I dette perspektivet er kunst, kultur, tradisjon og kreative næringer selve kjernen i opplevelsene! Det er ikke tvil om at Norge har et potensiale for å profilere oss som kulturdestinasjon. Oslo har feks. flere kulturarrangement i løpet av ett år enn både Stockholm og København til sammen!  Hva sier ikke det om Norge som kulturdestinasjon ?

Sørlandet – en kulturdestinasjon

På Sørlandet har vi så mange opplevelser som passer i dette segmentet – Aust- og Vest-Agder museene, Kilden, trebåtfestivalen og bymiljøet i Risør, Hamsun, Ibsen, Gabriel Scott, Vigeland – uthavner, Under og snart Kunstsilo! Det er nesten farlig å nevne disse i frykt for å glemme noen, så mye har vi!

Vi ser og erfarer at USUS er langt fremme i klyngetenkingen, i utnyttelse av digitale strategier, i fokuset vårt på tverrsektoriell forskning og utvikling, i jobbing med sunne innovasjons-økosystem.  Takket være fremsynte ressurspersoner, Dyreparken med økonomiske muskler til å være prosjekteier av BIA prosjekt som gir oss mye og ny kunnskap, og interesserte partnere og bedrifter kunne vi i dag med stolthet fortelle forsamlingen på konferansen hvordan vi har jobbet siden oppstart.

Ny kulturstrategi fra regjeringen

Regjeringen, representert ved kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande og Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen la også i dag frem den nye kulturstrategien. De takket også Samarbeidsrådet for Kultur og Reiseliv, ledet av Reidar Fuglestad med sekretær Kirsti Mathiesen Hjemdahl, for konkrete og viktige innspill.