På Vinterkonferansen 2023 skal Kjell Tore Omland snakke om

Hvordan forstå og håndtere det økonomiske uværet som er over oss

I tett samarbeid med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen har Sparebanken Sør de siste 3 årene utarbeidet Økonomisk Rapport for regionen. I dette arbeidet har Kjell Tore vært sentral, og noen av funnene fra denne undersøkelsen vil bli presentert på Visit Sørlandets vinterkonferanse.