Kick-off USUS Art Access

På USUS sin vinterkonferansen 2018 var det kick-off for den satsingen Art Access.
Kick off USUS Art Access vinterkonferansen 2018

Prosjektleder InFuture ved Bjørn Heineman presenterte en rekke «State of the art» eksempler på digitalisering av kunst og kultur både nasjonalt og internasjonalt. Deretter fulgte en avstemmingsseanse med mentometerknapper for å kartlegge forsamlingens holdninger til ulike prosjektaktiviteter og i  hvilken grad de ville være beredt til å realisere de ulike prosjektaktivitetene.

Til sist ble også resultatene av en kartlegging av aktørenes digitale modenhet presentert av USUS v/digitale rådgivere Bodil Sandøy Tveitan og Simen Lian.