Han er en dyktig og underholdende foredragsholder – og gjennom gode og illustrerende eksempler inspirerer han til økt arbeidsglede. Balansen mellom det alvorlige og det morsomme gjør inntrykk, og det er fare for høy gjenkjennelsesfaktor!

På Vinterkonferansen 2023 får du høre Psykolog-Berge med følgende:

Ledelse i urolige tider (foredrag 21. mars)

Dagens arbeidsliv og urolige omgivelser krever stadig omstilling og endring. Men hvordan skal bedriften og ansatte skape gode og sunne prosesser rundt dette? Psykolog-Berge vil fortelle oss hvorfor over 50% av bedriftene som er i omstilling ikke når sine mål og hva vi må gjøre for å takle endring og uforutsigbarhet bedre.

Arbeidsglede når du jobber under press (workshop 22. mars)

Workshopen fokuserer på hvordan vi kan bevare arbeidsgleden i tider endring og press. Hvordan skape arbeidsglede og hvordan bli bedre til å håndtere stress er øktens hovedtema. Her lærer du mer om hva stress er, hva kjennetegner negativt stress og finns positivt stress? Workshopen har som målsetting at du skal få verktøy; teknikker og strategier, du selv kan bruke i eget liv og arbeidshverdag.