– Inspirerende og spennende å se INSITE i Dyreparken

Statsråd Jan Tore Sanner (H) var nysgjerrig på Dyreparkens INSITE-prosjekt med beacons. Han ble inspirert av det han fikk se, og satte stor pris på møtet med lemurene.

- Veldig inspirerende å se hvordan Dyreparken tar i bruk ny teknologi gjennom INSITE-prosjektet, sier Jan Tore Sanner, kommunal- og administrasjonsminister.

Torsdag 18. mai besøkte han Sørlandet som del av departementets såkalte #teknotur17. Statsråden og hans følge besøker teknologibedrifter, innovasjonsmiljøer og arbeidsplasser i omstilling. Smart bruk av teknologi, gründerskap og omstilling er temaene på turneen.

– Spennende å se utviklingen videre

Og da var Dyreparken i Kristiansand et opplagt valg. Sanner kom for å sjekke ut INSITE-prosjektet med beacons (nettvarder) i praksis, og han ble altså imponert:

– Jeg synes det er spennende å se at en virksomhet som Dyreparken, som er så populær blant både barn og voksne, tar i bruk teknologien for å måle hva folk er opptatt av, og for å gi besøkende bedre opplevelser. Dette er en veldig god start. Det blir spennende å se hvordan Dyreparken i samarbeid med sine øvrige partnere utvikler dette videre, sier Sanner.

Han ble guidet i parken og orientert om INSITE-prosjektet av Dyreparkens konserndirektør Per Arnstein Aamot, salgs- og dataanalytiker Elisabeth Drange Tønnessen og prosjektleder Erik Svendsrud i inFuture (bildet øverst).

På bildet til høyre står fra venstre statsråd Jan Tore Sanner, Erik Svendsrud og Elisabeth Drange Tønnessen. Sanner blir orientert om hvordan en beacon ser ut, og hvordan det fungerer med push-varsler på telefonen til gjestene i parken.

Dette er hensikten med INSITE

  • Dyreparken Utvikling er hovedpartner i INSITE, et brukerstyrt forskningsprosjekt på den digitale fremtiden. INSITE skal utvikle ny kunnskap om kundeatferd i reise- og opplevelsesnæringen
  • Dyreparken utvikler nye digitale tjenester for å gjøre besøk i parken bedre for gjestene, altså øke kundeopplevelsen
  • INSITE-prosjektet skal utløse ny verdiskapning og lønnsom vekst, ved å skape en ny beslutnings- og styringsprosess, understøttet av en rekke ulike digitale datakilder. Det handler blant annet om beacons, altså gjestenes bevegelsesmønster
  • Dyreparken samarbeider med konsulentselskapet inFuture, teknologiselskapet fluxLoop, Agderforskning, Universitetet i Agder (UiA) og  Karlstad Universitet Center for Tjenesteinnovasjon
  • Flere USUS-partnere er også med i det banebrytende teknologiprosjektet

– Ikke overvåking av gjestene

Statsråd Sanner stilte Dyreparken spørsmål om blant annet appen som er knyttet til INSITE-prosjektet, og lurte på om det var mange reaksjoner på at gjestene fikk for mange tips og meldinger.

– Nei, vi setter en grense for antall meldinger. Vi vil ikke at folk skal føle seg overvåket, opplyste Elisabeth Drange Tønnessen.

Sanner sier dette til utvikling.visitsorlandet.com:

– Beacons kan være riktig å bruke, under den forutsetning at man også ivaretar hensynet til personvern og informasjonssikkerhet. Vi har fått en god gjennomgang i dag, som betrygger meg på at her er man opptatt av personvern, og at folk får god informasjon om hva det er. Riktig brukt kan dette være med på å gi folk bedre opplevelser, og gi virksomheter muligheter til å utvikle prosjektene sine videre.

Tror statsråden likte det han så

Per Arnstein Aamot (til venstre på bildet), konserndirektør i Dyreparken Utvikling, sier dette om statsrådens interesse for INSITE:

– Vi er veldig glad for at Sanner valgte å komme nettopp hit og se på INSITE-prosjektet og beacons-teknologien. Det synes jeg er veldig spennende, at han har oppdaget det vi holder på med. Det har vært en fin runde, og jeg tror han likte det han så.

Teknologi skal ikke erstatte opplevelsen

Han er glad for at statsråd Sanner spurte om mengden av info i appen:

– Vi har syntes lenge at dette har vært spennende, og vi er glad for at ministeren deler det synet med oss. INSITE gir store muligheter for oss, først og fremst for å kunne bedre gjesteopplevelsen. Det er jo hovedfokuset for oss. Teknologien er bare et virkemiddel for å få det til, konstaterer Aamot.

– Jeg tror dette har enorme muligheter overalt. Men nøkkelen når du skal ta i bruk beacons-teknologi, er at det skal gi relevant informasjon til dem som mottar den. Det er veldig viktig for oss. Vi har ikke til intensjon å spamme gjestene med utidig informasjon. Det skal først og fremst være nyttig. Vi pleier å si at teknologien skal forsterke opplevelsen; den skal ikke erstatte den.

18. mai besøkte Sanner foruten Dyreparken også Sørlandet sykehus, MacGregor i Arendal og Frivolltun bo- og omsorgssenter i Grimstad.