INSITE – skal forske på digital fremtid for norsk reiseliv

Dyreparken Utvikling har fått tilslag fra BIA-programmet i Forskningsrådet på prosjektet INSITE.

Prosjektet er trolig et av de første prosjektene fra opplevelsesbransjen som har fått tilslag i det prestisjefylte BIA-programmet, og dette markerer en viktig milepæl for prosjektet og bedriftene som har stått i spissen for dette.

Dyreparken Utvikling er hovedpartner i prosjektet, og sammen med et sterkt kjerneteam av bedrifter fra Usus-klyngen, teknologileverandøren FluxLoop og et team av forskere går man nå i gang med et særdeles spennende brukerstyrt forskningsprosjekt på den digitale fremtiden.

INSITE skal utvikle ny kunnskap om kundeatferd i reise- og opplevelsesnæringen. Hovedmålet med prosjektet er å utløse ny verdiskapning og lønnsom vekst, ved å skape en ny beslutnings- og styringsprosess, understøttet av en rekke ulike digitale datakilder. Det handler blant annet om beacons (nettvarder), altså gjestenes bevegelsesmønster.

– Dagens beslutningsgrunnlag er tuftet på erfaringer, intuisjon og magefølelse. Med INSITE vil fremtidens beslutningsgrunnlag være tuftet på faktiske kundepreferanser i nåtid, opplyser Reidar Fuglestad, konsernsjef i Dyreparken Utvikling.

Dr. art Kirsti M. Hjemdahl er forskingsansvarlig i prosjektet. Hun sier at INSITE representerer et paradigmeskifte i næringen.

– At vi har fått gjennomslag i Forskningsrådets BIA-program, understreker hvilken innovasjonshøyde og potensial INSITE har, sier Hjemdahl.

Hva er BIA?

BIA står for Brukerstyrt Innovasjonsarena. Det er et av Forskningsrådets største programmer. BIA finansierer FoU-prosjekter (forskning og utvikling) som skal gi høy verdiskaping både for bedriftene som er med i prosjektet og samfunnet ellers.

– For reiselivskundene er høy kvalitet hos flere aktører viktig for den samlede opplevelsen og betalingsviljen. I tillegg til Dyreparken har vi med et kjerneteam av 11 opplevelsesbedrifter fra næringsklyngen Usus, opplyser Camilla AC Tepfers, medgründer og partner i inFuture. inFuture er prosjektleder i INSITE.