INSITE: Lager digital revolusjon på Hovden

Roger Sørli på Hovden Alpinsenter går inn for fullt i INSITE-prosjektet, og går dermed i Dyreparkens teknologiske fotspor.

Sørli vil invitere alle bedriftene på Hovden med på reisen inn i den digitale fremtiden for reiselivsnæringen.

– For oss er det spennende å være med på noe som er helt nytt og innovativt her i Norge. Vi blir en av de første bedriftene i Norge etter Dyreparken som gjør dette. Vi tror at fremtiden her på Hovden ligger i digitalisering, sier Roger Sørli.

Han er daglig leder for Hovden Alpin Utvikling, selskapet som eier Hovden Alpinsenter, Hovden Alpin Servering (spisestedene) og Hovden Aktiv (skiskole, skiutleie, klesbutikk osv.). Hovden Alpinsenter er selvsagt partner i USUS.

Plasserer ut beacons nå

Sørli snakker om Hovden Alpin Utviklings engasjement i forskningsprosjektet INSITE. Selskapene rundt Hovden Alpinsenter har plassert ut beacons denne uka (uke 7), for å begynne å registrere gjestenes bevegelser i de to viktige vinterferieukene i Agder og Rogaland.

Resultatet skal bli bedre opplevelser for gjestene og boost i lønnsomheten for bedriftene. Og hele Hovden skal inviteres med.

Les artikkel i Fædrelandsvennen om INSITE-revolusjonen på Hovden 

Dette er INSITE

INSITE er navnet på et forskningsprosjekt med Dyreparken som hovedpartner. Flere andre bedrifter fra USUS deltar i prosjektet, og blant disse er altså Hovden Alpinsenter.

INSITE skal forske på fremtiden for norsk reiseliv. Forskningsprosjektet skal utvikle ny kunnskap om kundeatferd i reise- og opplevelsesnæringen. Hovedmålet med prosjektet er å utløse ny verdiskapning og lønnsom vekst, ved å skape nye faktabaserte beslutningsunderlag, understøttet av en rekke ulike digitale datakilder på faktiske kundepreferanser i nåtid.

Det handler blant annet om digitale beacons, også kalt nettvarder, små elektroniske enheter som kartlegger gjestenes reelle bevegelsesmønster rundt om i parken.

Reidar Fuglestad, prosjekteier og konsernsjef for Dyreparken, forklarer nytteverdien slik:

– Dagens beslutningsgrunnlag er tuftet på erfaringer, intuisjon og magefølelse. Med INSITE vil fremtidens beslutningsgrunnlag være tuftet på faktakunnskap fra gjesteatferd, salgstall, trafikk på nett og tredjeparts data, for å nevne noe.

Gjør gjesteopplevelsen bedre

Roger Sørli er glad for at selskapet hans får være med på INSITE-prosjektet:

– INSITE gjør at vi vil få ny innsikt som vi ikke har tenkt på, og dermed bli enda bedre. Alt handler om å få kunnskap for å gjøre gjesteopplevelsen på Hovden bedre. Det er hele hensikten. Hvis vi ser at ting ikke blir brukt, at det ikke er folk til stede på gratisaktiviteter og sånne typer ting, kan det føre til at vi legger dem ned og bruker tid og penger på noe kundene vil ha, forklarer han.

– Til nå har vi bare sett fra sidelinja hva Dyreparken har gjort og hvordan de får mer kunnskap om gjestene sine. Det er klart det er det vi ønsker her på Hovden også. Vi har ikke noen mulighet til å gjøre dette alene. Det betyr mye for oss å være med på et sånt prosjekt og en sånn øvelse som er kostbar i seg selv. Vi tror at fremtiden ligger i digitalisering og alt som skjer rundt. Da er et viktig element grunnlagt for hvordan vi skal styre bedriften vår.

Kunnskap om gjestenes bruk av anlegget

Sørli utdyper gevinstene i INSITE-prosjektet:

– Når vi klarer å få kartlagt bevegelsesmønstre og se hvilke aktiviteter som blir brukt og ikke, vil vi få vite hva vi skal investere mer eller mindre i når det gjelder logistikk og aktivitet.

Han illustrerer med konkrete eksempler:

– Hvis vi lager en ny crossløype eller en ny park, blir den kanskje ikke brukt i det hele tatt. Hvis vi har tall på hva som blir brukt, danner det grunnlaget for at vi kan se at de investeringene og endringene vi gjør er populære og blir brukt. Vi får mye mer konkret kunnskap om hvordan gjestene bruker anlegget vårt. Vi kan planlegge bemanning bedre når vi vet hvor skipatruljene skal være en lørdag klokka 11.

Tilrettelagt etter det kunden spør om

Roger Sørli ser stor nytteverdi i INSITE-prosjektet for gjestene i alpinanlegget på Hovden:

– Kunnskapen vil gjøre oss klokere. Vi vil kunne ta bedre valg, slik at kundene får en bedre opplevelse av å være på Hovden. Vi kan sørge for at alt fra logistikk til bemanning og aktiviteter er tilrettelagt etter det kunden etterspør.

– Dette er kjempespennende. Det blir veldig moro. Vi håper at vi, som Dyreparken, får en del nye opplevelser og spørsmål som blir stilt på basis av kunnskapen vi får. Dyreparken har fått ny kunnskap de ikke trodde de ville få om gjestestrømmene sine, sier Sørli.

– Må se på hele Hovden som en stor park

Men Roger Sørli nøyer seg altså ikke med å høste fruktene av INSITE-prosjektet bare for egen del. Selskapet hans har store planer om å involvere naboene sine.

– Vi vil utvide prosjektet til å gjelde hele Hovden. Vi inviterer alle samarbeidspartnerne våre og alle turiststeder; aktiviteter, overnatting, spisesteder, til å være med i prosjektet. Vi må se på gjestestrømmen mellom turiststedene. Vi må aktivt kartlegge hele Hovden og se på det som en stor park, på samme måte som Dyreparken. Vi er nødt til å ha innsikt på hele Hovden. Det er derfor vi tar prosjektet helt ut.

– Fantastisk at Hovden gjør dette

– Reiselivsnæringen forsker, og denne forskningen er rettet inn for at næringen skal skape bedre resultater. Kunnskapen fra teknologien i denne formen for styringsinformasjon blir helt grensesprengende for næringen, uttaler Reidar Fuglestad, konsernsjef i Dyreparken og prosjekteier.

Han er også begeistret for Hovdens sprang inn i den digitale fremtiden:

– Jeg synes det er fantastisk at større deler av næringen går inn så offensivt som Hovden gjør i prosjektet. Det er bare en glede for oss at de fortsetter vår digitalisering, sier Fuglestad.

Han viser til store muligheter for synergieffekter:

– Vi kan for eksempel ha felles interesser i samarbeid om Danmark. Vi identifiserer og blir kjent med de danske kundene på Hovden om vinteren og i Dyreparken om sommeren. Vi kan pakketere produkter og gi god serviceinformasjon på en ny måte.

– Vil kunne revolusjonere reiselivsbransjen

Fuglestad er glad for at Hovden Alpinsenter også ser at INSITE-prosjektet er unikt i nasjonal sammenheng.

– Det er helt riktig at dette vil kunne revolusjonere reiselivsbransjen. Læringen vi gjør på bakgrunn av kundenes atferd, gjør at vi kan tilpasse mye mer hvordan vi snakker med gjestene våre.

Fuglestad utdyper:

– Kommunikasjonen blir mer effektiv. Vi pumper ikke gjestene fulle med informasjon de ikke vil ha, men kan være mye mer presise. Det er kunnskapsløst å skyte med hagle og nærmest irritere kunden.

Økt lønnsomhet i en bransje med medvind

Konsernsjefen legger også stor vekt på den økonomiske gevinsten for både Dyreparken og de andre bedriftene i bransjen:

– Kunnskapen om gjestene gir oss et grunnlag for å drive virksomheten vår mer effektivt, og på den måten forbedre opplevelsesproduksjonen og optimalisere investeringene. Det er verdt å vite presist hva gjestene våre trives med, det som gir størst gjesteverdi. Når vi vet det presist i fakta, kan vi tilpasse ressursene våre til å styrke det som gir gjestene våre mest verdi, og redusere det som ikke gir gjesteverdi.

– Når vi blir mer effektive og kostnadseffektive, vil det gi mulighet for økt lønnsomhet i en bransje som har for liten lønnsomhet i dag. Og forbedring av resultatet skaper kraft i videreutvikling og fornyelse, sier Fuglestad.