Innspill til ny nasjonal reiselivsstrategi

Innovasjon Norge leder arbeidet med den nye nasjonale reiselivsstrategien som skal leveres til regjeringen innen 1. mars 2021. Prosessen skal involvere relevante aktører fra ulike bransjer og sektorer, blant annet reisemålsselskaper, fylkeskommuner, kunnskapsmiljøer og næringen selv og USUS har deltatt på fire ulike rundebordskonferanser nå i høst. Det er ellers frist 9. oktober om du har innspill du mener er viktig å få med.
Illustrasjonsbilde strategi

USUS har deltatt i rundebordskonferanser rundt følgende temaer:

  • Klyngearbeid og organisering
  • Landsdelselskap
  • Travel Tech
  • Matopplevelser

Frist 9. oktober for dine innspill

På Visit Norway Innsikt ligger det mer informasjon og en digital innspillsskasse der du kan spille inn dine tanker rundt en nasjonal reiselivsstrategi. Innspillskassen er delt inn i 3 hovedkategorier:

  1. Økt verdiskaping
  2. Bærekraftig utvikling og omstilling
  3. Rammebetingelser, strukturer og kompetanse