Hvordan Dyreparken og Høyt & Lavt arbeider med FNs bærekraftsmål og arbeid for alle

FNs bærekraftsmål nr 8 tar for seg å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. Mange av partnerne i Visit Sørlandet arbeider godt og bevisst med dette, men i dette webinaret trakk vi fram Dyreparken i Kristiansand og Høyt & Lavt som begge har utmerket seg på hver sine måter i dette arbeidet. Se opptaket her.
Webinar Dyreparken og Høyt & Lavt

Dyreparken – nominert til Mangfoldsprisen 2022

Dyreparken har lenge jobbet med mangfold og inkluderende arbeidsliv og høsten 2022 ble de nominert til Mangfoldsprisen i regi av Mangfolds- og inkluderingsdepartementet.
Mangfoldsprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet. Dyreparken ble i første runde nominert i region Vest- og Sør-Norge. Vinnerne av regionale priser går videre til den nasjonale prisen.

Formålet med prisen er å fremme etnisk mangfold, bedre bruk av innvandreres kompetanse og øke rekruttering av innvandrere i arbeidslivet. Dette skal skje gjennom å løfte fram de gode eksemplene på etnisk mangfold i arbeidslivet som kan inspirere andre, heter det på nettsiden til Mangfoldsprisen.

Møt Kristine Warp, HR-sjef i Dyreparken, og hør konkrete eksempler på hvordan de har jobbet med dette i Dyreparken.

Høyt & Lavt – klatring for ALLE

Kjernen i virksomheten til Høyt og Lavt-gruppen er å legge til rette for fysisk aktivitet og at mennesker, helt uavhengig av ferdighetsnivå, skal oppleve spenning og mestring sammen i eller tett på naturen. Denne definisjonen av kjernevirksomhet dekker både bygge-og driftsdimensjonen og omfatter alle selskapene i virksomheten.

Møt Hans Christian Wilson, gründer og forretningsutvikler i Høyt & Lavt Group, og hør mer om hvordan de konkret jobber med disse tre områdene. Feks hvordan de bidrar til meningsfylte arbeidsplasser for menneskene på ASVO Bjørnafjorden på Os utenfor Bergen. En virksomhet som driver med tilrettelagt arbeid innenfor tiltakene Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) og Arbeidsforberedende trening (AFT).

Opptak fra webinaret 18. november 2022: