Som leder tar jeg dette veldig alvorlig, og jeg setter umåtelig pris på direkte tilbakemeldinger. Jeg ønsker en konstruktiv dialog med dere og er særdeles lydhør for tilbakemeldinger.

Hva har vi prioritert i 2020?

Det siste året har vi i USUS brukt på å avslutte prosjekt, vi har startet opp en strategiprosess som vi ikke var helt fornøyd med og som vi nå viderefører. Etter lockdown 13. mars har vi brukt all vår energi på noen prioriterte oppgaver. Disse er:

  1. Informere lokale og offentlige myndigheter om vår situasjon og behov på Agder
  2. Gi dere informasjon om restriksjoner, smittevernstiltak, muligheter for kurs og kompetanseheving, samt finansieringsmuligheter for omstilling
  3. Utvikle og produsere en nasjonal kampanje som skulle sikre besøkende til vår landsdel i sommer, samt produsere så mye redaksjonell omtale og synlighet i både trykte og sosiale mediakanaler som mulig.

Dette er allerede historie. Hva gjør vi nå?

  • Vi har ansatt Mona Konuralp som kommer fra Innovasjon Norge sitt Danmarkskontor. Mona er en fantastisk ressurs som kommer til å bety mye for Sørlandet fremover. Les mer om Mona nedenfor.
  • Vi planlegger flere nye innovasjonsprosjekt som vi ønsker å invitere dere med på fremover og til neste år – m.a. har vi startet opp en digitalisering av Barnas By sammen med 6 av våre partnere. Dette prosjektet kan utvides og videreutvikles.
  • Vi skal jobbe enda mer systematisk med kompetanseheving i klyngen
  • Vi planlegger markedsføring og -utvikling for neste år
  • Internt gjør vi også noen endringer som skal sikre at vi alltid har kontaktpunkt med dere som er våre partnere, logge oppfølging enda mer systematisk og passe på at alle har hatt dialog med oss i løpet av året.

Hvordan kan dere bidra?

Den største suksessfaktoren da arena USUS startet opp med 15 bedrifter var gjensidig involvering. Dette var også en forutsetning for å kunne motta statlig finansiering. Det MÅ vi fortsette med! Ikke len dere tilbake og forvent at vi hele tiden er på dere hver enkelt. Det har vi ikke ressurser til, – og det er deres og vår prioritering å ha mer kapital til å gjennomføre tiltak til beste for næringen, og for å skaffe enda flere besøkende til landsdelen hele året. Vi trenger at dere også er aktive!

Beste hilsen Synnøve og resten av USUS-gjengen

Her finner du vår kontaktinformasjon om du har noe på hjertet som du vil dele med oss.