Har du en idé til et prosjekt?

Da kan det være at ordninger fra virkemiddelapparatet i Agder kan hjelpe deg med å realisere den. 7. februar deltok vi på webinar om flere tilskuddsordninger som kan være aktuelle for bedrifter på Agder. Les mer om ordningene i presentasjonene under.
Klimapartnere Agder Screenshot fra presentasjonen til Klimapartnere Agder

Presentasjoner fra relevante tilskuddordninger i Agder

Tips når du har en idé til et utviklingsprosjekt

  • Søk/spør om hjelp så fort som du kan. Det er fint å få avklaring tidlig i prosjektet. Dette gjelder både Forskningsmobilisering Agder og Innovasjon Norge. Deretter kan du sammen med saksbehandleren bestemme riktig tidspunkt for å søke om støtte.
  • På Innovasjon Norge kan du få be om en rask avklaring eller mer grundig hjelp for å realisere målet. Begge veiene finner du i presentasjonen i listen over.
  • Heldigvis er det ikke alltid at prosessene/ søknadsbehandlingen tar lang tid. Dette avhenger av prosjektet.
  • Det er lav terskel for å ta kontakt; enten det er Innovasjon Norge, Forskningsmobilisering Agder eller de andre i virkemiddelapparatet.
  • Du kan også ta kontakt med oss i Visit Sørlandet for hjelp med hvilket virkemiddel som kan være relevant for deg.

Se også alfabetisk oversikt under “forskning og innovasjon” på våre nettsider.