Google-workshops i høst

Å bli funnet på Google er helt avgjørende for de fleste bedrifter, uansett hvilke produkter eller tjenester man tilbyr. I høst tilbyr vi en egen workshop der vi tar i tre av de viktigste områdene i «Google-universet»: Google Analytics 4, søkemotoroptimalisering og Google Ads. Workshopen ledes av Aptum, og vi setter opp workshopen både i Lyngdal, Arendal og Kristiansand. NB: maks 10 plasser pr workshop.

Workshop-format med maks 10 plasser pr workshop

Workshopen innledes med en kort innføring i de tre temaene fra Aptum, mens ca halvparten av tiden settes av til å stille spørsmål, diskusjon i fellesskap og sparring både med andre bedrifter som kan stå overfor lignende problemstillinger og med kursholder som fagperson. Workshopen krever ingen spesielle forkunnskaper, men datamaskin og tilgang til kontoer man evt. allerede bruker på Google Analytics 4 og Google Ads er fint. Her vil det være mye verdifull kunnskap å hente, enten man er helt fersk eller godt i gang fra før..

Google Analytics 4

God måling av hva som skjer på nettsiden er kanskje det aller viktigste man kan gjøre for å forstå kundene og deres oppførsel i dagens digitale verden. Fra 1. juli 2023 ble den gamle Google Analytics-versjonen avviklet, og erstattet av den helt nye Google Analytics 4. Vi skal se på hva som kan måles, hva man bør måle, og hvordan det gjøres i praksis i den nye Analytics-versjonen.

Søkemotoroptimalisering

Alle drømmer om den gjeve førsteplassen i søkeresultatet når potensielle kunder gjør relevante søk. Hvilke faktorer påvirker rangeringene i søkeresultatet, og hvordan kan man tilpasse sitt eget innhold for å klatre høyest mulig? Vi skal se på mange ulike grep både på og utenfor nettsiden for å legge til rette for gode rangeringer.

Google Ads

De færreste klarer seg bare med organisk synlighet, og spesielt når kunden er i kjøpsmodus kan en annonse på riktig sted til riktig tid være tungen på vektskålen. Da er det helt nødvendig å kjenne til mulighetene som ligger i Google sitt annonsesystem, Google Ads. Her finnes alt fra søkeannonser, shopping-annonser med bilde og pris, til bannerannonsering på millioner av ulike nettsider og videoannonser på YouTube. Vi skal se på hvordan man best kan komme i gang, og hvordan man kan evaluere og videreutvikle annonsering som allerede kjører.