Forskningsleder i USUS i nytt styre i Norges Forskningsråd

USUS er så stolte i dag! Forskningsleder i klyngen, Kirsti Mathisen Hjemdahl, er plukket ut av regjeringen til å sitte i det nye styret for Norges Forskningsråd.
Kirsti Mathiesen Hjemdahl

Det nyoppnevnte styret har ansvaret for å gi forskningspolitiske råd til regjeringen og følge opp regjeringen og Stortingets vedtatte forskningspolitikk.

Kirsti har, blant annet gjennom sin rolle i samarbeidsutvalget for kultur og reiseliv, arbeidet for å synliggjøre en vesentlig skeivhet i tildeling av forskningsmidler mellom de ulike sektorene. Kultur og reiseliv er sterkt underrepresentert og i tillegg er få forskningsprogram optimalt rigget for tjenesteytende aktører, men mer rettet mot skapere av fysiske produkter.

«Regjeringens store prosjekt er omstilling, og Forskningsrådet er en sentral aktør i det norske forsknings- og innovasjonssystemet for å få det til. Det er derfor et viktig styre som vi har på plass». Jeg er godt fornøyd med at vi har funnet et styre som har bred innsikt i forskning, innovasjon, næringsliv og andre samfunnsspørsmål og med en god geografisk spredning» sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.