USUS ArtAccess

I samarbeid med en rekke kunst- og kulturaktører på Sørlandet,
med Sørlandets Kunstmuseum i spissen, koordinerer USUS et
felles langsiktig digitaliseringsarbeid.
Dette er bilde tekst til bildet

Formålet er å øke tilgjengeligheten til- og øke oppmerksomheten rundt alle de fantastiske kulturskattene vi har i vår region. Det er en felles ambisjon om gjøre det rike og mangfoldige tilbudet innen kunst og kultur på Sørlandet til en “reason to go”.

I forkant av satsingen gjennomførte USUS en rekke dybdeintervjuer med flere av kulturaktørene, med utgangspunkt i de aktuelle satsingsområdene. Gjennom disse intervjuene har det blitt dannet et bedre grunnlag for å identifisere viktige utfordringer og muligheter knyttet til digitalisering, samt samarbeidsmuligheter på tvers i bransjen.

Med et sterkt og variert kulturtilbud som utgangspunkt er det utvilsomt en rekke spennende grep man kan ta i forbindelse med å bruke ny teknologi for å nå ut til, inspirere og samhandle med publikum i enda større grad enn man gjør i dag.

Satsingen kommer til å bestå av ulike aktiviteter knyttet opp mot ulike prosjekter med varierende grupper av deltakende aktører.

Første prosjekt pågikk fra 2018-2019 med støtte fra Aust-Agder Kompetansefond. Og pt jobbes det med ny finansiering for å bygge stein på stein sammen med aktørene over tid for å løfte den digitale satsingen til nye høyder.

Aktive aktører består av blant annet:

Sørlandets Kunstmuseum, Aust-Agder museum & arkiv, Vest-Agder-museet, Kilden teater- og konserthus, Stiftelsen Arkivet, Vitensenteret Sørlandet, Stiftelsen Lindesnes fyrmuseum, Teatret, Søgne gamle prestegård, Christiansands kunstforening, Agder Kunstsenter, Canal Street, Loop Loop Loop, Galleri Villvin, Universitetet i Agder, Agderforskning, USUS.

Disse aktørene har i første omgang forpliktet seg til felles innsats på feltet, men om din bedrift/institusjon ønsker å bli med ta kontakt med prosjektleder Bodil Tveitan på bodil@usus.no

Styringsgruppe

  • Sørlandets Kunstmuseum ved Reidar Fuglestad
  • Kilden ved Hans Antonsen
  • Utsikten Kunstsenter ved Torill Haugen
  • UiA ved Jan Skisland
  • Risør Kammermusikkfest ved Eirik Raude
  • Aust-Agder ved Aust-Agder Museum og Arkiv
  • Mats Aronsen ved Canal Street
  • Elisabeth Asser ved Sparebanken Sør
  • Synnøve Aabrekk ved USUS