Disse bedriftene deltok i piloten

  • Adventure Norway
  • Den Lille Dyrehage
  • Grimstad Bys Museer
  • Kristiansand Feriesenter
  • Kuben
  • Lista Fyr
  • Sjølingstad Uldvarefabrik
  • Sørlandsbadet
  • Teateret
  • Vitensenteret Sørlandet