Opplevelser for alle

USUS deltar i 2018-2020 i prosjektet "Opplevelser for alle" som har som formål å identifisere moderne norsk reiselivs konkrete behov for tilrettelegging for besøkende med ulike funksjonsnivå.

Bakgrunn

Norge har i et par hundre år vært et attraktivt reisemål for tilreisende som ønsker å se og oppleve spektakulær natur og skandinavisk kultur. Men reiselivet er i stadig endring og står nå foran en ny fase. Opplevelser er blitt kjernen og drivkraften i næringa, og ulike former for opplevelser er blitt en egen salgsvare. De besøkende er ikke lenger passive tilskuere til for eksempel vakker natur og spektakulært landskap. De ønsker opplevelser ved å være i naturen, gjøre ulike aktiviteter og lære noe nytt. Kundens funksjonsnivå og forutsetninger for deltagelse får dermed større betydning, og stiller krav til reiselivsnæringas utforming og opplevelsesprodukter på nye måter.
Opplevelser for alle er et idélabprosjekt med støtte fra Norges Forskningsråd.
Prosjektets målsetting er å identifisere moderne norsk reiselivs konkrete behov for tilrettelegging for besøkende med ulike funksjonsnivå.

Prosjektets aktiviteter

 • Utvikle scenarier for fremtidens opplevelsesbaserte reiseliv med utgangspunkt i besøkendes funksjonsnivå og behov for tilrettelegging frem mot 2040
 • Kartlegge og utvikle kunnskap om ulike barrierer i kundereisen for besøkende med ulik funksjonsevne, og som hindrer dem i å reise og/eller som gjør at de ulike ledd i reisen ikke gir gode opplevelser
 • Gjennomføre 3 piloter, hvor det skal testes:
 1. nye idéer til digital formidling av relevant informasjon for besøkende med ekstra behov
 2. nye idéer for tilrettelagt opplevelsesprodukter med hest
 3. idéer for tilrettelagte kulturopplevelser utenfor de tradisjonelle arenaer.

Kunnskapen og erfaringene fra prosjektet skal danne grunnlag for videre produkt- og destinasjonsutvikling, og bidra til å øke attraksjonskraft, verdiskaping og bærekraft i norsk opplevelsesbasert reiseliv. Et godt tilrettelagt reiseliv, er et sosialt bærekraftig reiseliv ved at det kan bidra til bedre muligheter til samfunnsdeltagelse og bedre inkludering for flest mulig.

Prosjektets varighet og ramme

November 2018-2020 – totalbudsjett 2,2 mill

Deltakere i prosjektet

 • Nordlandsforskning (prosjektleder)
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Vest Agder Fylkeskommune
 • USUS
 • Norsk Turistutvikling AS
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
 • Sørlandet Kunstmuseum
 • Lofotr Vikingmuseum
 • Skien Fritidspark