Interaktiv vegg på Kjevik flyplass

Hensikten med prosjektet er å utforske nye formidlingsformer som kan kommunisere vår landsdel på en spennende måte gjennom bruk av ny teknologi. Gjennom å utforske mulighetsrommet i «real time 3D» systemer kombinert med spillpsykologi og dynamisk tilpasset innhold vil USUS i samarbeid med Avinor og Moltolox Studios gjennomføre en mulighetsstudie som deretter kan realiseres som en interaktiv opplevelse.

Illustrasjonsfoto

Bakgrunn:

En av ambisjonene for USUS er å legge til rette for mer turisme og verdiskapning på Sørlandet både for sine medlemmer, men også for landsdelen som helhet. I den forbindelse har man utfordret ulike digitale miljøer i Sør-Norge på hvordan man kan lage en interaktiv opplevelse. I første rekke ser man for seg at denne kan plasseres på Kjevik flyplass, som må ansees som en av de store «portene» til vår landsdel med mange reisende. I tillegg er det mange som er innom flyplassen både på jobb-ærend eller for å hente venner og kjente.

Partene i samarbeidet

  • Moltolox Studios AS er en ny aktør i landsdelen som skaper produkter innen digital historieformidling. Selskapets fokus er å utvikle nye type produkter og tjenester gjennom bruk av moderne programvare og produksjonsteknikker hentet fra spillverdenen.
  • Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner og binder sammen Norge med verden. Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn, mens over 1 million foregår lokalt på Kjevik i Kristiansand.
  • USUS er næringsklyngen for reiseliv-, kultur- og opplevelser på Sørlandet med over 130 medlemmer. USUS skal bidra til kontinuerlig utvikling av bedriftene i landsdelen, samt synliggjøre landsdelen og det den har å by på gjennom merkevaren «Visit Sørlandet».

USUS ønsker gjennom prosjektet å oppnå flere målsetninger

Hovedformål for prosjektet:

Økt antall gjestedøgn i regionen
USUS sin strategi om å utvide antall gjestedøgn i destinasjonen i skulder og lavsesong, samt forlenge oppholdstiden besøkende tilbakelegger i landsdelen, er nøkkelkomponenter i dette arbeidet. For å øke beleggningsgraden utenfor høysesong er vi avhengig av at de ulike lokale fastboende og tilreisende tar del i å benytte seg av alle tilbudene. Siden mange i regionen bruker flyplassen vil dette være en naturlig destinasjon å gjøre opplysningsarbeid rundt dette tema på.

Økt digital kompetanse innad i organisasjonen
Prosjektet vil tilføre innsikt i nye digitale verktøy, produksjonsmetoder og ikke minst metodikk for å kommunisere. Ved å få innblikk i nye måter og modeller kan man overføre denne kunnskapen inn i andre områder og utvikle tilsvarende prosjekter og områder med en bredere digital innsikt. Prosjektet vil også se og evaluere mange tilsvarende prosjekter som er gjennomført andre steder i verden, og prøve å etablere erfaringsstudier av hvordan disse har gitt utslag hos de ulike aktørene. Hva kan vi lære av andre? Kan innsikten gi oss ikke bare en digital kunnskap men også utvide horisonten på hvordan man kan lage alternative kampanjer og kommunikasjonsløft?

Portabel installasjon
En løsning vil alltid formidles via et medium som skjerm, prosjektor eller annen tilsvarende måte. Men prosjektet søker å se hvordan man kan «pakke ned» softwaren og bruke den på andre flater, uten at man mister for mye av funksjonaliteten. Mao er det ønske å utrede hvordan man kan benytte en interaktiv installasjon også på f.eks. en reiselivsmesse, andre nøkkelpunkter i sammfunnet osv. Formålet er at USUS kan ta med seg opplevelsen «under en arm» og gjenbruke denne i andre lokasjoner – enten fullverdig eller delvis.

Prosjekteier og prosjektledelse:

Prosjekteiere: USUS & Avinor
Prosjektleder: Ole Åkre / Moltolox Studios AS