INSITE - Aktiviteter og resultater

Hvilken innsikt vi tilegne oss fra gjesters bevegelsesdata? Og hvordan kan vi bruke denne innsikten til å skape enda bedre brukeropplevelser?

INSITE Fakta og kommunikasjonspakke er en oppsummering av prosjektet inneholder prosjektets viktigste aktiviteter, funn og resultater. Kommunikasjonspakken kan lastes ned gratis.

Hva kan vi lære av INSITE?

Gjennom >31.000 prosjekttimer fordelt på 17 partnerbedrifter og 155 individer har INSITE blant annet bidratt til…

  • > 130 GB generert data
  • 10 forskerpubliseringer
  • 5 priser
  • Mye læring og ny innsikt

Last ned Fakta og kommunikasjonspakken for en fullstendig oversikt over INSITE-prosjektet.