INSITE

INSITE er et prosjekt i Forskningsrådets BIA-program. Det overordnede målet og mandatet til prosjektet er å bidra til ny vekst og verdiskapning ved hjelp av datadrevet utvikling og drift i opplevelsesnæringen.

Gjennom databasert innsikt avdekker vi hva som utløser gode opplevelser.
INSITE prosjektet
INSITE prosjektet

Introduksjon

INSITE er et ambisiøst og omfattende innovasjonsprosjekt støttet av Forskningsrådet.

Flere aktører (se oversikt nederst på siden) har deltatt i prosjektet som har bidratt til et betydelig innsikt i bevegelsesmønstre blant gjestestrømmer på Sørlandet. Gjennom innsikt er hensikten til prosjektet å bidra til økt verdiskapning i reiselivsnæringen. Ambisjonenen er å bevege seg mot driftsmodeller støttet av faktiske data og analyser, fremfor kvalifisert gjetting.

Nettvarder (også kalt beacons) har spilt en vesentlig rolle i prosjektet. Gjennom nettvarder har prosjektet fått insikt i faktiske bevegelsesdata. Dette muliggjøres gjennom kommunikasjon mellom nettvarder og en mobiltelefon som oppgir en en presis lokasjon på en gitt tidspunkt. I tillegg til selve lokasjonsdataen som genereres har nettvardene også mulighet til å kommunisere med enkelte apper – noe som muliggjør tidsrelevant kommunikasjon mellom aktør og sluttbruker.

INSITE-prosjektets hovedarbeidsområder

 1. Bevegelsesdata i opplevelsesnæringen
  – Beslutnings­støtte i næringen er i hovedsak begrenset til erfaringsbasert ledelse, enkel analyse av transaksjonsdata samt spørre­under­søkelser
  – INSITE skal kartlegge faktisk adferd
 2. Heterogene data ved hjelp av lavterskelteknologi
  – Bevegelsesdata kan kobles med bl.a. værdata, transaksjonsdata, nettkoblede gjenstander (Tingenes Internett)
  – INSITE skal gjøre det mulig for virksomheter med lavere investeringskapasitet til å kunne koble ulike datakilder
 3. Utforskende analyse
  – Databasert beslutningsstøtte gjøres tradisjonelt ved at hypotesene formuleres på forhånd og dataene gir svar på om hypotesen stemmer
  – INSITE skal gjøre det mulig å avdekke sammenhenger mellom data uten å vite hypotesene på forhånd
 4. Visualisering som beslutningsstøtte
  – Erfaringsbasert ledelse og beslutninger basert på magefølelse er svært utbredt. Databasert utvikling og drift avhenger av en pedagogisk fremstilling av analysene for at de skal komme til anvendelse
  – INSITE skal utvikle visualiseringsformer som gir reell innsikt og utløser forretnings­kritiske beslutninger

INSITE i tall

 • 5 priser
 • 17 partnerbedrifter
 • 130 GB generert data
 • 985 utplasserte beacons
 • 1.096 dager
 • 90.000 unike gjester registrert av beacons i 2018

INSITE avsluttes januar 2019

Ved prosjektets slutt ved utgangen av januar 2019 vil vi dele flere case og erfaringer fra dette prosjektet. Følg med!

Deltakere i INSITE

 • Dyreparken Utvikling AS - Prosjektansvarlig
 • NSB Reiseliv
 • USUS AS
 • Hovden Alpinsenter
 • Color Line
 • Rosfjord Strandhotell
 • Agder Taxi
 • Det lille Hotel
 • Rosfjord Strandhotell
 • Center för Tjänsteforsikring
 • NORCE (tidl. Agderforskning)
 • Lindesnes Fyr
 • SVAI-gruppen
 • Mineralparken
 • Sørlandsbadet
 • Fluxloop - Teknologileverandør
 • inFuture - Prosjektleder

Prosjektstyret

 • Dyreparken Utvikling AS
 • inFuture
 • fluxLoop
 • NORCE
 • NSB Reiseliv
 • USUS AS