Gjennom avtalen skal vi ta i bruk og videreutvikle ulike virkemidler for samarbeid. Resultatene skal skapes gjennom konkrete aktiviteter og prosjekter hvor partene er involvert; både på strategisk men også operativt nivå mellom Visit Sørlandet’ partnerbedrifter og UiAs fakulteter og fagmiljøer.

Partene kan inngå egne, separate avtaler mellom fakulteter/fagmiljøer ved UiA og Visit Sørlandet/Visit Sørlandet partnerbedrifter der dette vurderes som hensiktsmessig og/eller nødvendig.

Avtalen er også sentral for å styrke FoU-innsats og innovasjon i kultur- reiseliv og opplevingsbransjen gjennom å tilrettelegge for ideutviklig mellom UiAs fagmiljø og Visit Sørlandet for å danne basis for mulige innovasjons-, utviklings- og forskningsprosjekter.

Aktuelle tematiske områder er:

  • Informasjonsteknologi og kunst
  • Digitalisering av opplevelser
  • Friluftsliv
  • Kortreist mat
  • Kulturtradisjoner og historie
  • Markedsføring
  • Serviceinnovasjon
  • Kunstig intelligens
  • Musikk og festivaler
  • Kunst & kultur
  • Arrangement & aktiviteter

Avtalen dekker også følgende samarbeidsformer vi anser som egnet:

  • Utvikle etter- og videreutdanningstilbud med relevans for Visit Sørlandet’ partnerbedrifter
  • Tilrettelegge for internship/arbeidslivspraksis for studenter ved UiA
  • Samarbeide om master-/bacheloroppgaver med relevant tematikk og problemstillinger for Visit Sørlandet’ partnerbedrifter
  • Samarbeid med UiA CoLAB om samskapingsprosjekter der studenter og/eller forskere er sentrale aktører i prosjektet
  • Tilrettelegge for kontakt mellom internasjonale studenter og reiselivsbedrifter for gjensidig nytte
  • Samarbeide om å tiltrekke arrangement og konferanser til Agder
  • Samarbeide om å synliggjøre kunnskapsmiljøene på Agder
Synnøve Elisabeth Aabrekk
Foto: Victoria Nevland

For dere som allerede har ideer, prosjekt eller ønske om å få etablere kontakt til UiA gjennom deres partnerskap, – ta kontakt med oss i Visit Sørlandet så setter vi dere i direkte kontakt med rette vedkommende på UiA.

Kontakt daglig leder Synnøve Elisabeth Aabrekk for spørsmål.