Virkemiddelapparatet for næringslivet er en fellesbetegnelse på offentlige institusjoner, programmer og støttetiltak på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Virkemidlene skal fremme innovasjon, næringsutvikling, nyetablering og omstilling. De settes inn på både forskning, informasjon, rådgivning og støtte til enkeltbedrifter.

NB: Denne alfabetiske oversikten er absolutt ikke fullstendig. Har du tips om tiltak og støtteordninger som mangler, send en e-post til bodil@usus.no .

Har du en ide til et prosjekt men er usikker på hvor du kan søke støtte eller trenger noen å sparre ideen med, ta kontakt med daglig leder i USUS, Synnøve Elisabeth Aabrekk.

 

 • Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
  Gjelder bare bedrifter i Aust-Agder. Sørlandets Kompetansefond gjelder for bedrifter i Vest-Agder.
  Kompetansefondets formål er å bidra med tilskudd til økt kompetanse og nyskapingsevne i Aust-Agder og til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår.
  Les mer om mulighetene i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
 • Cultiva (Kristiansand kommunes energiverksstiftelse)
  Formålet er å sikre arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand ved å støtte prosjekter innen kunst, kultur og kreativitet.
  Les mer om mulighetene i Cultiva
 • Enterprise Europe Network
  Enterprise Europe Network er verdens største EU-rådgivningsnettverk for bedrifter. EEN hjelper deg med å finne markedsmuligheter, teknologier, prosjekter og partnere i utlandet.
  Les mer om mulighetene i Enterprise Europe Network (engelsk)
 • Forskningsmobilisering Agder
  Forskningsmobilisering Agder er et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner og Norges Forskningsråd. Program med lavterskeltilbud til alle private bedrifter i Agder med mindre enn 250 ansatte. Formålet er å stimulere små og mellomstore bedrifter til å benytte seg av forskning i sine innovasjons- og utviklingsprosesser. Prosjektene må ligge innenfor disse kompetanseområdene: Digitalisering, robotisering og automatisering; ny teknologi og nye forretningsmodeller for omstilling til grønn økonomi.
  Les mer om mulighetene i Forskningsmobilisering Agder
 • Forskningsrådet (SkatteFUNN, Innovasjonsprosjekt i næringslivet, nærings ph.d mm) 
  Forskningsrådet stimulerer til konkurransekraft og vekst i norsk næringsliv gjennom økonomisk støtte og råd til forsknings- og innovasjonsprosjekter.
  Les mer om de ulike ordningene i Forskningsrådet
 • Innovasjon Norge:
  Bedriftsnettverk
  Bedriftsnettverk-programmet til Innovasjon Norge retter seg mot kommersielle strategiske samarbeidsprosjekter som fokuserer på utvikling av nye forretningsområder og nye markedsmuligheter i utlandet og i Norge. Overordnet hensikt er å bidra til økt omstilling og internasjonalisering i norsk næringsliv.
  Les mer om mulighetene i Bedriftsnettverk
  Innovasjonskontrakter
  Innovasjonskontrakter er tilskudd til markedsnære løsninger. Felles betegnelse for det som tidligere het IFU og OFU. Har du et innovativt prosjekt med internasjonalt potensial? Kunne du tenke deg å realisere det i tett samarbeid med en kunde i offentlig eller privat sektor? Innovasjon Norge kan bidra til å dele risiko gjennom tilskudd til innovasjonskontrakter.
  Les mer om mulighetene i Innovasjonskontrakter
 • Landbruksbasert vekst og verdiskaping
  Er du tilbyder av lokalmat- og drikke, matopplevelser med lokal identitet, reiselivsopplevelser, Inn på Tunet, Innlandsfiske … Da kan Innovasjon Norge hjelpe deg med å vokse, styrke kompetanse, bygge omdømme og danne nyttige nettverk.
  Les mer om mulighetene i Landbruksbasert vekst og verdiskaping
 • Regionale forskningsfond (RFF)
  Regionale forskningsfond hos Forskningsrådet skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling ved å støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder og mobilisere til økt FoU-innsats.
  Les mer om mulighetene i Regionale forskningsfond (RFF) Agder
 • Sørlandets Europakontor
  Sørlandets Europakontor driver med tematisk kartlegging av EU-satsinger, relevante aktører og nyheter innen marked, innovasjon, teknologiutvikling og forvaltning. Tilbyr strategiske partnersøk innen marked, innovasjon og teknologiutvikling. Kan også representere og knytte bedrifter til internasjonale nettverk, fora og EU-institusjoner. Rådgivning og veiledning om EU-prosjekter og andre internasjonale finansieringsmuligheter. Hjelper med søknadsutforming, søknadsprosess, regelverk, utlysninger og forhandlinger.
  Les mer om mulighetene i Sørlandets Europakontor
 • Sørlandets Kompetansefond
  (Gjelder bare for bedrifter i Vest-Agder. Se Aust-Agder utviklings- og kompetansefond for Aust-Agder.)
  Sørlandets Kompetansefond skal bidra til kompetanseheving i Vest-Agder til sikring av arbeidsplasser og gode levekår. Med kompetanse menes evnen til å etablere og anvende kunnskap til praktiske formål. Institusjonene som mottar støtte må utvikle kunnskap på høgskole/universitetsnivå. Støtte kan gis til offentlige eller private forsknings/utdanningsinstitusjoner, offentlige og private foretak.
  Les mer om mulighetene i Sørlandets Kompetansefond
 • Fritt Ord
  Stiftelsen Fritt Ords fremste formål er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord. Fritt Ord kan også støtte andre sider ved norsk kultur, i første rekke den del av kulturen som gjør bruk av ordet. Ordningene er derfor spesielt relevant for kulturaktører og museer.
  Les mer om mulighetene på Fritt Ord.