Får millioner til å forske på kunstig intelligens

Dyreparken og Qvisten Animation går sammen med inFuture og UiA, om et svært ambisiøst forskningsprosjekt innen kunstig intelligens. Prosjektet har fått navnet AIM, og det har fått tilsagn om støtte fra Norges Forskningsråd. AIM skal forske på hvordan vi kan formidle nye historier på tvers av film, serier, spill og opplevelser i park, også kalt multiformatunivers. AIM vil gå over en treårsperiode, og investering er på over 30 millioner kroner. Visit Sørlandet er med som samarbeidspartner i prosjektet for erfaringsutveksling med kultur- og reiselivsvirksomheter i Agder.
Partnere i AIM prosjektet

Pressemelding fra Dyreparken

Hva skaper en suksess på tvers av kommunikasjonskanaler og formidlingsarenaer

Målet med AIM er å involvere publikum langt mer aktivt enn i dag, når nye historier skal skrives. Prosjektet skal bruke kunstig intelligens og maskinlæring for å forstå publikum bedre.

Per Arnstein Aamot
Per Arnstein Aamot – Dyreparken

Først og fremst ønsker vi å få bedre innsikt i hva det er som skaper en suksess på tvers av forskjellige kommunikasjonskanaler og formidlingsarenaer. Vi har et ønske om at vi, sammen med andre aktører, skal evne å skape historieunivers som kan konkurrere med de store internasjonale konseptene. AIM-prosjektet vil i så måte gi oss muligheten til å gå på dypet, og forske i hva som må til for å oppnå dette, sier en spent administrerende direktør i Dyreparken Per Arnstein Aamot.

Til sammenligning er verdensberømte Marvel Universe og fiksjonsuniverset DC Universe andre store fortellinger som utspiller seg på tvers av ulike formater. Fellesnevneren for disse universene er at de har lang levetid.

For oss som innholdsprodusent er det svært viktig å få innsikt i hvordan man på en bedre og mer langsiktig måte kan fange publikum interesse, for at de deretter oppsøker våre konsepter over tid. At våre nordiske historier og opplevelser kan konkurrere internasjonalt blir ekstremt viktig for vår posisjon som historieforteller. AIM-prosjektet vil være med å skape store muligheter for oss også utenfor Norges grenser, sier en fornøyd Fredrik Kiøsterud, daglig leder i Qvisten Animation.

Ambisiøst prosjekt

Prosjektet har dyktige rådgivere med seg fra inFuture AS i tillegg til fremragende forskere fra Center for Artificial Intelligence Research (CAIR) og Institutt for Strategi og Ledelse, fra Universitetet i Agder. Prosjektet vil i tillegg samarbeide med Cultiva og Visit Sørlandet for erfaringsutveksling med kultur- og reiselivsvirksomheter i Agder.

Camilla Tepfers
Camilla Tepfers – Foto: inFuture

AIM er et svært ambisiøst prosjekt, og det er kun de fremste aktørene i verden som gjør dette i dag, med Netflix i spissen. Forskjellen er at strømmeselskapene har tilgang på store datamengder, som norske aktører er avskåret fra. Vi må derfor fremskaffe, sette sammen og analysere data på tvers av nye kilder. Dette er kilder som i dag ikke ses i sammenheng, kun delvis anvendes, og da hver for seg og av separate bransjer, avslutter Camilla Tepfers, partner i inFuture og prosjektleder for AIM.

Fakta om forskningsprosjektet

  • Forskningsprosjektet har fått navnet AIM som er forkortelsen av AI-drevet multimatunivers.
  • Totalbudsjettet er på 30,4 NMOK.
  • Partene har mottatt støtte fra Forskningsrådet på 13,2 MNOK gjennom sitt program for Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN).
  • Forskningsprosjektet vil ha en varighet på tre år.

Kontaktpersoner
Dyreparken: Administrerende direktør Per Arnstein, mobil 970 59 723 og per@dyreparken.no
Qvisten Animation: CEO Fredrik Kiøsterud, mobil 975 96 740 og fredrik@qvisten.no
inFuture: Camilla AC Tepfers, mobil 9052 9090 og camilla.tepfers@infuture.no