Webinar

Hvordan Dyreparken og Høyt & Lavt arbeider med FNs bærekraftsmål og arbeid for alle

  • Online
  • 18. november 09:00 - 10:00
Webinar Dyreparken og Høyt & Lavt

FNs bærekraftsmål nr 8 tar for seg å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. Mange av partnerne i Visit Sørlandet arbeider godt og bevisst med dette, men i dette webinaret ønsker vi å trekke fram Dyreparken i Kristiansand og Høyt & Lavt som begge har utmerket seg på hver sine måter i dette arbeidet.

Bli med oss i dette webinaret og få inspirasjon og lær av andre som har jobbet dedikert med mangfold og inkludering. Det blir god tid til å diskutere og stille spørsmål etter presentasjonen av de to casene.

Kristine WarpDyreparken – nominert til Mangfoldsprisen 2022

Dyreparken har lenge jobbet med mangfold og inkluderende arbeidsliv og høsten 2022 ble de nominert til Mangfoldsprisen i regi av Mangfolds- og inkluderingsdepartementet.
Mangfoldsprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet. Dyreparken ble i første runde nominert i region Vest- og Sør-Norge. Vinnerne av regionale priser går videre til den nasjonale prisen.

Formålet med prisen er å fremme etnisk mangfold, bedre bruk av innvandreres kompetanse og øke rekruttering av innvandrere i arbeidslivet. Dette skal skje gjennom å løfte fram de gode eksemplene på etnisk mangfold i arbeidslivet som kan inspirere andre, heter det på nettsiden til Mangfoldsprisen.

Møt Kristine Warp, HR-sjef i Dyreparken, og hør konkrete eksempler på hvordan de har jobbet med dette i Dyreparken.

Høyt & Lavt – klatring for ALLE

Hans Christian Wilson

Kjernen i virksomheten til Høyt og Lavt-gruppen er å legge til rette for fysisk aktivitet og at mennesker, helt uavhengig av ferdighetsnivå, skal oppleve spenning og mestring sammen i eller tett på naturen. Denne definisjonen av kjernevirksomhet dekker både bygge-og driftsdimensjonen og omfatter alle selskapene i virksomheten.

Selskapets CSR-strategi (Corporate Social Responsibility) vektlegger spesielt 3 innsatsområder som alle knyttes til ett eller flere av FNs 17 bærekraftmål:

  1. Få flere i aktivitet. FNs bærekraftmål nr 3: God helse og livskvalitet.
  2. Bekjempe utenforskap. FNs bærekraftmål nr 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst og nr 10: Mindre ulikhet.
  3. Ta vare på naturressursene. FNs bærekraftmål nr 12: Ansvarlig forbruk og produksjon, nr 13: Stoppe klimaendringene og nr. 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn.

Møt Hans Christian Wilson, gründer og forretningsutvikler i Høyt & Lavt Group, og hør mer om hvordan de konkret jobber med disse tre områdene. Feks hvordan de bidrar til meningsfylte arbeidsplasser for menneskene på ASVO Bjørnafjorden på Os utenfor Bergen. En virksomhet som driver med tilrettelagt arbeid innenfor tiltakene Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) og Arbeidsforberedende trening (AFT).

 

FNs bærekraftsmål nr 17: Samarbeid for å nå målene

Noen mål innenfor innsatsområdene til både Dyreparken og Høyt & Lavt kan nås alene, mens de fleste nås bedre i samspill med andre aktører i verdikjeden og interessenter rundt. FNs bærekraftmål nr 17: Samarbeid for å nå målene, er derfor sentralt – både for Høyt & Lavt og for Visit Sørlandet og våre partnerbedrifter – sammen blir vi bedre!

Legg til i Google calendar

Hva skjer?


Oct 16.
Kurs

Opplevelseskurset: Kristiansand

Vennesla , Vigeland Hovedgård

Oct 18.
Kurs

Opplevelseskurset: Arendal

Arendal , Fengselshotellet

Alle arrangement