Andre eksterne arrangement

Snowballkonferansen 2021

  • Online
  • 22. april 00:00-00:00 -
    23. april 00:00-00:00 -
Mer info og påmelding

Snowballkonferansen er en årlig nasjonal konferanse med tema destinasjonsutvikling.

Årets tema er «Reiselivet post-korona». Selv om det er svært kritisk for mange bedrifter akkurat nå er det viktig at vi som næring også evner å rigge oss for å gjenreise norsk reiseliv etter pandemien. Konferansen vil sette fokus på ulike deler av reiselivets verdikjede og hvilke grep både bedrifter, destinasjonsselskaper og de offentlige aktørene tar for å få til en bærekraftig vekst etter pandemien. Foredragene og diskusjonene vil ha fokus på grønn omstilling, digitalisering og nærmarkeder. Som en del av programmet vil det også være grupperom knyttet til bærekraftige reisemål.

Målgruppen for konferansen er reiselivsbedrifter, destinasjonsselskap, arrangører, FoU-miljøer og offentlige aktører.
Snowball er et utviklingsprosjekt som driftes av Visit Lillehammer. Prosjektet eies av flere aktører, de fleste reiselivs- og opplevelsesaktører, men også kunnskapsmiljøene HiL, Østlandsforskning og Lillehammer Kunnskapspark er eiere. I tillegg er det offentlige sterkt representert både i Styringsgruppen og gjennom finansiering (Regionrådene i Lillehammer-regionen, Midt-Gudbrandsdal, Innovasjon Norge og Oppland Fylkeskommune).
Legg til i Google calendar

Hva skjer?Oct 16.
Kurs

Opplevelseskurset: Kristiansand

Vennesla , Vigeland Hovedgård

Alle arrangement