Debatt

Politisk debatt om kunst, kultur og reiseliv i Agder

  • Paviljongen på Torvet, Kristiansand
  • 04. august 12:00 - 13:00

I forbindelse med at vi får besøk av Norsk Reiselivsstrategi 2030 #forviktigforskuffen #forstorforskuffen 3.-6. august arrangerer vi politisk debatt omkring viktigheten av kultur- og reiselivsnæringen i Agder. Vi ønsker å sette fokus på denne næringen og hva den representerer av verdiskaping for Agder. Menon har i en helt fersk analyse anslått følgende for Agder 2019:

  • Samlet verdiskaping på 3,6 mrd kr. for Agder
  • Tilreisende la igjen 3,2 mrd kr.
  • Forbruket representerer 3100 arbeidsplasser direkte i næringen og 1100 arbeidsplasser i leverandørnæringen
  • Næringen betalte inn 350 mill. kr. i skatt til kommuner og fylkeskommunen

Vi ønsker gjennom en politisk debatt å få belyst hvordan de ulike partiene vil utvikle politikken for kultur og reiseliv for Agder. I tillegg til noe innledende om reiselivsnæringens betydning kommer den røde tråden i debatten til å handle om nyskapende kunst og kultur som viktig del av opplevelsesnæringen og i byrommet. Kunst, kulturarv og kystkultur er sentrale satsingsområder for USUS/Visit Sørlandet.

Her vil vi stille spørsmål som feks. skal kulturpolitikken justeres for å tiltrekke seg reisende? Skal reiselivet styrke kulturen? Det er mange som direkte og indirekte har sitt virke i denne næringen og det betyr mye å få vite hva de politiske partiene tenker om dette før stortingsvalget.

Vi ser frem til en frisk debatt ledet av av Torbjørn Urfjell og med følgende debattanter:

Venstre: Emma Lind
AP: Kari Henriksen
Høyre: Torunn Ostad
Fremskrittspartiet: Christian Eikeland
SV: Mirell Høyer-Berntsen
Senterpartiet: Eivind Drivenes

Legg til i Google calendar

Hva skjer?Oct 16.
Kurs

Opplevelseskurset: Kristiansand

Vennesla , Vigeland Hovedgård

Alle arrangement