Kurs

Oppstart: Gratis fagbrevkurs i salgsfag

  • Online
  • 03. februar -
  • Gratis med støtte fra Kompetanse Norge
Påmelding snarest
Kursholder Rolf Øygarden fra Konsulentas

Konsulentas i Kristiansand tilbyr i vår, gjennom offentlige midler fra Kompetanse Norge, gratis fagbrevkurs i salgsfaget for deg med minst 4 års erfaring innenfor reiseliv/salg.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres ved digitale møter hver uke på onsdager kl. 17.00 – 21.00 + 4 samlinger på lørdager i Kristiansand med oppstart 3. februar.
Kurset er gratis å delta på men deltakeren betaler selv for lærebøker og eksamen.
Kurset leder av Christin Dahl og Rolf Øygarden, som i høst loset et kull gjennom eksamen med glans.

Påmelding innen 1.feb

KUN FÅ PLASSER IGJEN på vårens kurs med påmeldingsfrist innen 1.februar via denne lenken:
https://www.konsulentas.no/pameldingsskjema/fagbrevkurs-salgsfaget/

NB!! Tverrfaglig skriftlig eksamen i salgsfaget avholdes 2 ganger pr. år i juni med oppmeldingsfrist 1.februar kl 23.59 via www.privatistweb.no Gå inn på kode: SLG3102 Salgsfaget.
Neste mulighet for eksamen er i november 2021.

Ta gjerne kontakt med Konsulentas for tilrettelegging av et skreddersydd salgsfagbrevkurs for din bedrift.
De som deltar på kurs i Kompetanse+ programmet, som Konsulentas tilbyr gjennom offentlige midler fra Kompetanse Norge, må forplikte seg til å bidra i evalueringen av ordningen.Det kan dreie seg om spørreundersøkelser, intervjuer eller lignende.

Mer info, ta kontakt med Konsulentas:
kurs@konsulentas.no / Kirsten Olsson: 916 79 782

Legg til i Google calendar

Hva skjer?


Alle arrangement