Kurs

Kurs i pakking, distribusjon og salg – med spesielt fokus mot et utenlandsk marked

  • Radisson Blu Caledonien Hotel, Kristiansand
  • 19. september 11:30-21:30 -
    20. september 08:30-13:30 -
Børre Berglund

”Pakking, distribusjon og salg” (PDS) er et kurs med målsetting å gjøre deg i stand til å sette sammen attraktive produktpakker, oppnå resultater i salgsarbeidet og bidra til en bredere og mer kostnadseffektiv distribusjon av ditt reiselivsprodukt. Kurset tilpasses deltakernes egne utfordringer når det gjelder spørsmål som hvilke produktpakker som selger, hvordan en kan få fart i salget og hvilke distribusjonskanaler som er de rette for deltakerens produkter – både i det nasjonale og i de internasjonale markedene.

Hva etterspørres for kommende sesong, reiselivets verdikjede, nettoprising, relasjonssalg, salgskampanjer, produktpakking i 6 steg, attraktive produktpakker, distribusjonskostnader, turproduksjon og Pakkereiseloven – er tema som belyses på kurset.

Denne gangen vil kurset spisses mot arbeid med et internasjonalt marked, men kurset vil passe for alle reiselivsbedrifter, opplevelsesprodusenter innen kultur og reiseliv.

Hovedfokus i kurset er å produsere pakker for salg, ikke som en øvelse, men med hensikt å sette sammen attraktive pakker som skal selges! Kurset gjennomføres derfor som et lunsj til lunsj kurs med oppfølging ca 1 mnd etter de to første kursdagene.

Attraktive pakker
Kundene våre etterspør tilrettelagte opplevelser og markedet krever attraktive produktpakker. På kurset går vi gjennom hvordan pakker produseres og oppbygging av kalkyler. Målet er å lage nye produktpakker for salg.

Gode salgsresultater
Hva skal til for at min bedrift kan selge mer? Dette er et spørsmål mange stiller seg og i løpet av kurset skal vi gå i dybden på denne problemstillingen. Målet er at kursdeltakerne skal oppnå økt salg gjennom innsikt i oppbygging av salgskampanjer, relasjonssalg og bruk av internett som salgskanal.

Effektiv distribusjon
Forskjellige reiselivsprodukter krever ulik distribusjon. Distribusjonskostnadene er i mange tilfeller svært høye. På kurset ser vi nærmere på ulike distribusjonskanaler og hva som er fordeler og ulemper ved disse. Målet er å kursdeltakerne skal benytte optimale distribusjonskanaler i salg av egne produkter.

Kursholder

Børre Berglund har omfattende erfaring fra reiselivsnæringen i Norge og internasjonalt. Siden 1990 har Børre arbeidet med distribusjon og salg av norske reiselivsprodukter – nasjonalt og internasjonalt. I de senere årene er også turoperasjon, pakketering, oppbygging av priser og kalkyler områder som Børre har jobbet mye med. Utvikling av vintertilbud i Nord-Norge, Nordlysprodukter og aktivitetspakker i Sogndal, Jostedalen og Romsdalen er alle pakketeringsoppgaver der han har bidratt.

I kurset ”Pakking, salg og distribusjon” vil Børre innlede på tema som markedsorientering, pakketering, prising, distribusjon og relasjonssalg – og være rådgiver/samtalepartner for kursdeltakerne på disse områdene.

NB: Maks 20 plasser – påmeldingsfrist snarest.

Legg til i Google calendar

Hva skjer?

Nov 28.
Kurs

Skap synlighet (nivå 1)

Mandal , Mandal HotelAlle arrangement