Møte/seminar

Digitalt frokostmøte: Vil du være med å utvikle fremtidens bærekraftige reiseliv?

  • Online
  • 03. mai 08:15 - 09:00
Cassini Hackaton

Vi trenger nettopp DINE ideer!

Den 12.-14. mai er Visit Sørlandet medarrangør på CASSINI Hackathon (meld deg på til selve Hackaton’en via denne lenken), et EU-støttet prosjekt som arrangeres i 10 byer i Europa samtidig! Målet er å stimulere innovasjon og entreprenørskap innen romfartsteknologi, og for å bidra til å sikre et digitalt og bærekraftig Europa. Årets tema er turisme og hvordan reiseindustrien i Europa kan revitaliseres og gjøres mer bærekraftig, motstandsdyktig og digitalt orientert. Dette er også høyaktuelt for vår region, men også nasjonalt med Norge som reiselivsdestinasjon.

Til arrangementet trenger vi alle typer deltakere; bedrifter innen reiseliv (DEG), studenter, IT-folk osv. Her handler det om å sette seg sammen (med ulike bakgrunner og innfallsvinkler) og jobbe ut forslag til løsninger på hvordan fremtidens bærekraftige reiseliv kan se ut!

Hovedtemaet (Re)Visit Europe er delt inn i tre undertemaer:

  • Hvordan finne bærekraftige reisemål?
  • Hvordan oppleve byer og kulturer på en bærekraftig måte?
  • Hvordan bruke naturen på en måte som ikke skader den?

Under dette arrangementet får deltakerne mulighet til å «leke seg» med data fra de europeiske satellittsystemene Copernicus, Galileo og EGNOS. Vi har også med Norsk Romsenter som støttespiller, samt en rekke spennende eksperter i teamet som stiller til disposisjon under arrangementet.

Både studenter, profesjonelle, hobbyprogrammere, forskere, organisasjoner og offentlige etater kan være med. Og det er viktig med tverrfaglige team så man trenger ikke være romforsker eller koder for å bli med, alle kreative sjeler som ønsker å bidra til en bærekraftig fremtid er svært velkomne!

Vi inviterer til frokostmøte nå i forkant av eventet der vi forteller mer om Hackaton’en og hvor vi tar imot deres innspill til konkrete problemstillinger relatert til disse tre utfordringene som deltakerne skal jobbe med.
Vi håper du har anledning til å bli med!

Legg til i Google calendar

Hva skjer?


Alle arrangement