ETTERLYSNING: Deg som ønsker mer effekt ut av markedsføringsressursene

Vi vet fra tidligere prosjekt digital modenhet at et flertall av bedriftene i USUS i liten grad måler effekten av online kommunikasjon og markedsføring. I tillegg vet vi at mange har manglende ressurser både i form av tid, kompetanse og penger til å jobbe målrettet med markedsføring. Det er derfor ekstra viktig at vi i vår næring jobber effektivt med de ressursene vi har. USUS etterlyser derfor nå 10 bedrifter som vil være med på en pilot gjennom hele 2021, der vi ønsker å se på om mer bevisst arbeid med måling påvirker resultatene.
Google Analytics kurs illustrasjonsbilde

Hvordan?

Vi gjennomfører et løp gjennom hele 2021, der 10 utvalgte bedrifters arbeid med analyse følges tett av USUS og i fellesskap. Vi vil så langt det lar seg gjøre plukke ut bedrifter som representerer bredden av bransjen.

Nullpunktsanalyse
Det gjennomføres en nullpunktsanalyse i starten av året der vi 

 1. kartlegger hvordan bedriftene jobber med analyse og digital markedsføring i dag (spørreundersøkelse)
 2. definerer hvilke tall og rapporter alle bedriftene i piloten skal hente ut jevnlig fra Google Analytics (første tall hentes ut 1.feb). 
 3. Gjennomfører en digitalkartlegging av hvordan bedriften framstår på nett, med konkrete forslag til hva som kan forbedres. 

Benchmarking gjennom året
Tallene fra Google Analytics hentes ut månedlig og bedriftene benchmarkes mot egen utvikling og i forhold til de andre deltakerne i piloten. Hvem har økt trafikken eller konverteringer siden forrige måned? Hvordan gjør bedriftene det mot samme tid i fjor? Deltakerne møtes en gang pr måned (online), der vi går gjennom siste måneds tall og analyserer i fellesskap. Hva gjorde bedrift x som medførte en boost i trafikken den måneden? Hva burde bedrift x gjort for å øke andel trafikk fra sosiale medier osv.  


Individuell oppfølging

Bodil og Erik i USUS følger opp bedriftene individuelt.
I starten av året setter vi oss sammen og lander en målingsplan for hver enkelt bedrift. Hva er det aller viktigste å måle for den enkelte? Noe kostnader til evt utviklerhjelp kan tilkomme dersom det trengs for å få målt det man ønsker. 

USUS er ellers tilgjengelig for spørsmål og diskusjoner mellom felles treffpunkt. 

Hvorfor bør din bedrift delta? 

 • Du vil få hjelp til å sette opp hva som er viktigst for deg å måle, og så vil du bli fulgt opp gjennom et helt år slik at du får et innarbeidet og aktivt forhold til webanalyse. 
 • Du vil definitivt lære mer om dine gjester  
 • Du vil få konkrete tips til hvordan du kan forbedre nettsidene dine
 • Forhåpentligvis vil du få mer effekt av tiden og/eller pengene du bruker på markedsføring
 • Du får gratis tilgang til individuell rådgiving fra USUS
 • Felles kunnskapsdeling i et avgrenset nettverk gjennom året
 • Tilgang til en lukket Facebook-gruppe der deltakerne kan diskutere og utveksle tips underveis i pilotperioden. 

Hva kreves av deg? 

 • Du må forplikte deg til å sette av tid til å jobbe med analyse gjennom hele året.
  Mest i starten, etterhvert i hovedsak månedlig rapportering pluss deltakelse fellessamlinger (i hovedsak online). 
 • Du må være villig til å dele statistikk med deltakerne i piloten. Offentlig publisering av tall avtales spesifikt i hvert tilfelle. 
 • Du må være villig til å stille opp i case-artikler/videoer som kan deles med resten av USUS-klyngen. 
 • Du bør ha en grunnleggende forståelse for arbeid med nettsider og ha tilgang til Google Analytics og andre verktøy som trengs for å gjøre forbedringer på nettsidene.  
 • Det er en fordel om du enten har gjennomført grunnleggende kurs i Google Analytics eller har jobbet litt med Google analytics før. Men det er ikke en forutsetning. 

Hvordan melder du deg på?

5. januar: Påmeldingsfrist
8. januar: Utvalgte bedrifter offentliggjøres
4.februar: Første fellessamling

Meld deg på her