En dramatisk situasjon for hele Sørlandet

Følgende pressemelding er i dag sendt ut til lokal og regional presse og sentrale politiske aktører.
Baneheia Kristiansand Foto: Elisabeth Høibo/Visit Sørlandet

Tall fra Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge viser at det i løpet av sommersesongen 2018 ble foretatt totalt 4,5 mill. overnattinger på Sørlandet. Samlet hadde disse gjestene et forbruk på 7.7 mrd. norske kroner som ble lagt igjen i landsdelen vår basert på varehandel, transport, kafeer, attraksjoner og museer.

Denne særdeles viktige næringen på Sørlandet står nå overfor en krise større enn vi kan forestille oss omfanget av.

USUS sendte 14.-16. mars ut en rask temperaturmåling blant våre medlemmer for å få et blikk på hvordan både nåsituasjon og fremtidsbildet for næringen hos oss ser ut. Spørsmålene er sendt ut til 122 og 77 har svart.

Undersøkelsen baserer seg på en fordeling blant bedrifter som ser slik ut:

Fordeling størrelse på bedrifter

 

Vi vet at næringen i Agder totalt sett består av mange bedrifter som har 3-5 årsverk eller mindre. Slik er det også blant partnerne som har svart her, hvor 52 % sier de har mindre enn 5 ansatte. Dette gjør næringen spesielt utsatt for konkurser ved langvarig bortfall av inntekter. Bransjemessig fordeler de seg slik: 43 % Opplevelser (museer, scene, aktiviteter), 33 % hører inn under overnatting, 3 % transport, 8 % servering 3 % formidling og 11 % andre bransjer.

Store omsetningstap

Samlet oppgir 40 % av disse at omsetningstapet som følge av avbestillinger/korona allerede nå representerer over 75 % av bedriftens totale omsetning. 35 % oppgir bortfall av inntekter fra 25-75 %. Halvparten svarer at de nå har mer enn 50% mindre forhåndbookinger i forhold til samme
periode i fjor. Hele 26 % sier at fremtidige bookinger er 75 % lavere enn i fjor.

Permitteringer og stenging

29 % av våre partnere har allerede permittert 75 % eller mer av arbeidsstokken, og 44 % vurderer permitteringer i løpet av få dager. Og når Color Line meldte i går (16.mars) at de permitterer 2000 ansatte får dette enorme konsekvenser.

Konsekvenser

Våre bedrifters tilbakemeldinger samsvarer i stor grad med tilsvarende undersøkelse gjort av NHO Reiseliv for hele landet. Det er nå i første omgang forretningstrafikken som har forsvunnet, men avbestillinger og bortfall av bookinger for sommersesong ser svært alvorlig ut. Mister vi
sommersesongen (85 % eller mer av inntjeningen i næringen på Sørlandet er på sommer) kan dette bli et blodrødt år for vår bransje, preget av konkurser og store tap av viktige arbeidsplasser.

Derfor er det så viktig at regjering og storting følger opp med de tiltak som nå er skisserte. Både kortsiktige og langsiktige aktiviteter som sikrer likviditet og egenkapital i bedriftene over en 12 mnd. periode er nødvendig. Kombineres disse med å skape trygghet for den enkeltes økonomi
gjennom ulike rettigheter for arbeidstakere kan vi håpe at vi tør å bruke penger på gode opplevelser også i år.

Vi trenger opplevelsesnæringen på Sørlandet! Vår næring er viktig både for by og land, og er en særdeles viktig distriktsnæring. Vi skaper arbeidsplasser i bygd og by, vi gir arbeid til ungdom, til våre nye landsmenn, og bare på Sørlandet viser en oversikt gjort av Menon i 2019 at næringen bidrar med tett oppunder 670 mill. kr. i skatter og avgifter til sørlandskommunene og til Agder fylkeskommune.

For oss på Sørlandet er det sentralt at vi som landsdel blir «friskmeldt» så raskt som mulig. At hver enkelt av oss bidrar til å redusere smittehastigheten på Covid-19 viruset, – og aller helst er i stand til å stoppe utviklingen.
La oss alle heie på hverandre, at vi stiller opp for fellesskapet slik at vi så fort som mulig kan ønske besøkende hjertelig velkommen. Akkurat slik vi er kjent for å gjøre.

Synnøve Elisabeth Aabrekk, daglig leder USUS
Tlf: 416 22 807 e-post: synnove@usus.no

 

Nyttige lenker ifht å holde seg oppdatert: